Karışımların Ayrılması ( Şebnem KIROĞLU )

Karışım Nedir?

Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Karışımların Özellikleri:

Saf değildirler.

Farklı cins molekül veya atomlar içerirler.

Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.

Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur. Her oranda biraraya gelebilirler.

Erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları sabit değildir.

Maddelerin özellikleri değişmez.

Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

ayıklama

    Heterojen katı-katı karışımların ayıklama yöntemi ile ayrılması.

Geri dönüşüm

Eleme

Katı-katı heterojen karışımlarının eleme yöntemi ile ayrılması.

Süzme

Heterojen katı-sıvı ve katı-gaz karışımların süzme yöntemiyle ayrılması.

diyaliz

Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

  • Çöktürme

  • Aktarma( Dekantasyon)

  • Yüzdürme (Flotasyon)

  • çöktürme

aktarma

Yüzdürme (FLOTASYON)

Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

  • Kristallendirme

  • Estraksiyon

kristallendirme

ekstraksiyon

Kaynama sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

Basit damıtma

Ayrımsal damıtma

Petrolün Damıtılması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu