Karbonhidratlar ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

KARBONHİDRATLAR
Monosakkaritler: (Basit şekerler)
Monosakkaritlerin sınıflandırılması
Monosakkaritlerin isimlendirilmesi
4 karbonlu Aldotetrozlar
5 karbon atomuna sahip aldopentozlar
Ketopentozlar
Aldoheksozlar
Glukozun yarı asetalşeklinin oluşumu
Şekerlerin Sandalye ve Kayık Konformasyon Formülleri
Piranoz halkasında farklı konformasyonların oluşumu
Furanoz halkasında farklı konformasyonların oluşumu
Epimer Şeker
ŞEKERLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ
Optikçe aktiflik
RASEMİK KARIŞIM
Spesifik çevirme
Polarimetre
MUTAROTASYON
Mutarotasyona etki eden faktörler
Oligosakkaritler: (Bileşik şekerler)

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/gida/docs/databank/karbonhidratlar.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu