Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

KYS Denetiminin Hedefi

oKalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının saptanması,

oYazılı prosedür ve talimatlara uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrolü,

oMevcut kalite sisteminin belirlenmiş hedeflere ulaşmadaki etkinliğinin incelenmesi,

oMüşteri İstek ve Şartlarının yerine getirilmesindeki etkiliği incelenmesi

oMüşteri Memnuniyetinin Sağlanmasındaki Etkinliğinin incelenmesi

oYasal Koşulların Yerine getirilmesinin incelenmesi


Bir cevap yazın