Kalibrasyon Prosedürü

 1. AMAÇ

1.1.   Firmada kalite yönetim sistemi çerçevesinde kullanılan ve ürün kalitesini etkileyen ölçme ve test cihazlarının temini, kontrolü ve  belirli periyotlarda bakım ve kalibrasyonu ile ilgili esasların tespit edilmesi.

 1. KAPSAM

 • Ürün kalitesine doğrudan etki eden tüm ölçme ve kontrol cihazlarını kapsar.

 1. TANIMLAR

3.1.  Kalibrasyon: Ölçme ya da kontrol amacıyla kullanılan cihazların, yetkili ve akreditif bir laboratuvar tarafından, doğruluğu bilinen bir kalibratöre göre kıyaslama yapılarak, cihazın ölçme ya da kontrol yeteneğinin ölçülmesidir.

 1. SORUMLULUKLAR

4.1.   Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından kalite yönetim sorumlusu sorumludur.

 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Ölçme/Kontrol Cihazları Listesi

 • Yıllık Kalibrasyon Planı

 • Kalite Kayıtları ve Kontrolü Prosedürü

 • Ölçme/ Kontrol Cihazı Sicil Formu

 • Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü

 1. UYGULAMA

 • Kullanılmakta olan ve kaliteyi doğrudan etkileyen ölçme ve test cihazları, Ölçme/Kontrol Cihazları Listesi (………)’ne eklenir.

 • Ölçme ve test cihazlarının alımı:

 • Firmada kullanılan ölçme ve kontrol cihazları ihtiyacı; üretimi yapılan ürün karakteristiklerine ve toleranslarına göre kalite yönetim sorumlusu tarafından belirlenir.

 • Belirlenen ölçme ya da kontrol cihazı ihtiyacı için, yine kalite yönetim sorumlusu tarafından, daha önce alım yapılan tedarikçi firmalardan ya da yeni firmalar tespit edilerek fiyat teklifi alınır.

 • Fiyat tekliflerinin alımı sırasında, tedarikçi firmayla; alınan cihazların kalibrasyon işleminden sonra hatalı çıkması ya da sapmaların öngörülen toleransların dışında olması durumunda tedarikçiye hiçbir bedel ödenmeksizin cihazın iade edileceği ve kalibrasyon bedelinin firmadan tahsil edileceği konusunda mutabakat sağlanır.

 • Alınan fiyat teklifleri, yapılan haftalık gözden geçirme toplantılarda gündeme getirilir, alımı için genel müdürden onay alınarak tedarikçi belirlenir ve satınalma sorumlusu tarafından satınalma işlemleri gerçekleştirilir.

 • Yeni alınan ölçme ve kontrol cihazları, kullanılmaya başlanmadan önce, kalite yönetim sorumlusu tarafından, cihaza numara verilerek, kalibrasyon ve bakımı işlemleri için uluslararası izlenebilir bir laboratuvara gönderilir.

 • Kalibrasyon işleminden gelen cihazın, kalibrasyon pulunun olup olmadığı ve cihaz numarasının verilip verilmediği kontrol edilir. Kalibrasyon pulu yok ise; kalibrasyon yapan firmadan istenir. Firmadan gelen kalibrasyon pulu cihaz üzerine yapıştırılır.

 • Kalibrasyon raporuna göre cihaz uygun değilse (hatalı ve sapması tolerans ışında ise) tedarikçi firmaya iade edilerek, kalibrasyon bedeli tahsil edilir.

 • Kalibrasyon raporuna göre cihaz uygun ise cihaz için Ölçme/Kontrol Cihazı Sicil Formu (…..) düzenlenerek bu formda kalibrasyon raporuna göre sapmalar var ise belirtilir ve kullanım için onaylanır.

 • Cihaz, Ölçme/Kontrol Cihazları Listesine (……)’ ne ve Yıllık Kalibrasyon Planı (……)’na eklenerek dökümanlar revize edilir.

 • Kullanıma hazır olan cihaz, kullanacak kişiye teslim edilir.

 • Ölçme/Kontrol cihazlarının kalibrasyonun takibi için, ölçü aletinin çalışma şartlarına ve tecrübelere, kalibrasyon yapan kuruluşların tavsiyelerine dayanarak Yıllık Kalibrasyon Planı (……..) hazırlanır ve genel müdüre onaylatılır.

 • Yapılan kalibrasyon sonucu istenen ölçme doğruluğunun dışında olduğu tespit edilen cihazlar uygun olmadığına dair etiketlenerek (HATALI) kullanımı önlenir. Cihazla daha önce yapılmış kontroller geriye dönük tekrar ölçülür. Tolerans dışı ölçümlere rastlandığı takdirde, ürün bekleme bölgelerinden ve müşteriye sevk edilmiş ise müşteriden geri çağrılarak Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (…….)’ ne göre işlem yapılır.

 • Hatalı cihaza bakım /onarım yaptırılır veya ıskartaya ayrılır. Iskartaya ayrılan ölçme/kontrol cihazları, Ölçme/Kontrol Cihazları Listesi (……)’ nden çıkarılır.

 • Kullanım esnasında yere düşen, darbeye maruz kalan veya doğru ölçtüğünden kuşkulanılan ölçü aletlerinin üretimde kullanımı HATALI etiketi yapıştırılarak engellenir ve kalibrasyon tarihinin dolması beklenmeden kalibrasyona gönderilir.

 • Devamlı olarak üretimde kullanılan ölçü aletlerinin en az bir adet yedeği kalibrasyonlu olarak Kalite Yönetim Departmanı’nda bulundurulur.

 • Kalibrasyonu yapılmış ve kullanıma uygun olan cihazların kalibrasyonlu olup olmadığını izlemek amacı ile Kalibrasyon Pulları kullanılır. Kalibrasyon pulu ölçü aletinin üzerinde görünür bir bölgede yer alır.

 • Kalibrasyon raporları kalite yönetim sorumlusu tarafından Kalite Kayıtları Prosedürü (……..)’ne göre muhafaza edilir.

 1. DAĞITIM

 • Genel Müdür

 • Kalite Kontrol Elemanı

 • Üretim Müdürü

 1. REVİZYON

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Yapılan revizyonlar

00

Yeni hazırlandı

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu