İyi Tarım Uygulamaları (İTU) / Good Agricultural Practices (GAP) Nedir?

İyi Tarım Uygulamaları (İTU)/ Good Agricultural Practices (GAP) Nedir?

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. Amaçlar;

· Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması

· Doğal kaynakların korunması

· Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik

· Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

İyi Tarım Uygulamaları Neleri Kapsar?

İyi Tarım Uygulamaları tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmektedir. Kapsadığı hususlar:

1. Gıda güvenliğine yönelik tedbirler

2. Çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler

3. Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler

Genel Şartlar: Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çifçiler tarafından kayıt altına alınmalı ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tutulmalıdır. Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmalıdır. Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı, tohum, fide veya fidan kullanılmalıdır. Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımın tespiti için yılda en az bir defa toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalıdır.

Gübre uygulamaları, analiz sonuçları ve toprak yapısında tespit edilen ihtiyaçlara göre ve doğru zamanda yapılmalıdır. Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç duyacağı miktarlarda suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalıdır. Sulama için asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmamalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre Mücadele Teknik Talimatları” doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı. Son çare olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalıdır. Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olmalıdır. Ürünün hasadı, hijyenik koşullarda yapılmalıdır. Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar) belirtilmelidir. Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda eğitim verilmeli; işletmede ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır.

Niçin İyi Tarım Uygulamaları?

· İyi Tarım uygulamaları ile yaşadığımız çevreyi koruruz

· İTU yapsan üretici sağlıklı hayatın dostudur. Hem kendisinin ve çalışanlarının hem de sunduğu güvenilir tarım ürünleriyle tüketicinin sağlığını korur.

· İyi tarım ürünleri, halkın sağlıklı yaşam ve sağlıklı tüketim yapma bilincini geliştirir

· İyi tarım uygulamaları ürünün güvenilirliğini ve kalitesini artırdığı için dış pazarlara daha kolay ihraç imkânı sağlar.

· İTU tarımda çalışan işçilerin sosyal haklarında da iyileşme sağlar.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu