İSG Risk Değerlendirme Prosedürü

1.0 AMAÇ: KURULUŞ LTD.ŞTİ.’nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,

2.0 KAPSAM: KURULUŞ LTD.ŞTİ.’de uygulanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Sistemi”(İSG) kapsamında yapılacak risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılır.

3.0 SORUMLULUKLAR: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanuni mevzuatların incelenmesi ve sisteme adaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatların değerlendirilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4.0 UYGULAMA:

4.1  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması:

Risk değerlendirilmesi ile ilgili bazı tanımlamalar;

Risk Değerlendirilmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının oluşturulması için kullanılan yöntemdir.

Tehlike: Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır.

Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır

Risk: Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.

Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.

Risk Sonucu (Şiddet):  Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür. (Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)

Risk Derecesi: Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan Risk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

Bir başka deyişle;

Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal)  X Şiddet (Sonuç)

RD= RO x RŞ

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu