İnek Sütü Allerjisi ( Doç. Dr. Zeynep TAMAY )

İNEK SÜTÜ ALLERJİSİ

Doç. Dr. Zeynep Tamay

İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları

Besin reaksiyonları

Toksik

Non-toksik

immunolojik ALLERJİ

non-immunolojik İNTOLERANS

İnek sütü proteinine reaksiyon

İnek sütü allerjisi (CMPA/ İSA)

İmmunolojik mekanizmalarla oluşan reaksiyonlar

Erken aşırı duyarlılık reaksiyonu (IgE)

Sitotoksik tip (Tip II)

İmmunkompleks (Tip III)

Gecikmiş tip (Tip IV)

İnek sütü intoleransı (CMPI/İSİ)

Laboratuar tetkikleri ile immunolojik olduğu gösterilemeyen reaksiyonlar

Her karşılaşmada semptomlar tekrarlar

CMPA /CMPI ayırımı kolaylıkla YAPILAMAZ

İnek sütü proteinleri

Prt 30-35 gr/L

Kazein (% 80)

Whey (laktoserum) (%20)

β-laktoglobulin (İnsanda yok)

α-laktalbumin (meme bezlerinde salınır)

BSA

Laktoferrin

İmmunglobulinler

Az miktarda kazein içerir

İSA

İnsidans %1.8 – 7.5

(n= 800-1750, 1973-1993)

<2 yaş, ins: % 2-3

>3 yaş, ins: % 0,3

İSA semptomları %5-15 ⇨ 1/3 (+)

Besin allerjisi olanlar arasında İSA prevalansı:

1 yaşında %39

3 yaşında %27

6 yaşında %8

İSA’de klinik bulgular

Kutanöz reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Atopik dermatit

Ürtiker (akut/kronik)

Anjiyoödem

Non-IgE’ye bağlı

Kontakt rash

Atopik dermatit

Gastrointestinal reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Oral allerji sendromu

Bulantı/kusma

Kolik

Diare

Non-IgE’ye bağlı

Enterokolit

Kolit

Eozinofilik gastroenterit

Respiratuar reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Rinokonjuktivit

Astım

Larengeal ödem

Efüzyonlu otitis media

Non-IgE’ye bağlı

Pulmoner hemosiderozis (Tip IV)

Diğer reaksiyonlar:

Sistemik anafilaksi

Besin ile, egzersize bağlı astım/anafilaksi

Bilinmeyen mekanizmalar

Anemi

Artrit

HSP

İrritabilite/uykusuzluk

Migren

Klinik semptomlar

İlk 3-4 ay

Çok çeşitli

Non-spesifik

İki veya daha fazla semptom birlikte

İki veya daha fazla organ tutulumu

Klinik semptomlar

% 50-70 deriye ait bulgular

AD,ürtiker, ekzantem, anjiyo-ödem, konjonktivit

%50-60 GIS’e ait bulgular

Kusma, ishal, kolik, GER

%20-30 solunum sistemine ait bulgular

Rinit, hışıltı, dispne, öksürük

Birlikte görülebilen diğer bulgular

ağlama nöbetleri

beslenmeyi red

büyüme gelişme geriliği

irritabilite

% 5-9 anafilaksi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu