İndikatörler

% 0,04 lük Bromokrezol yeşili

( Bromocresol green ) ( 3,5,3’,5’-tetra bromo-m-kresolsülfonftalein)

100 mg brom krezol yeşili , 2,9 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etanol karışımında ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra çözeltinin tümü 250 mL lik bir ölçülü balona alınır. 50 mL % 95 lik etanol eklenir ve su ile 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH : 3,6 – 5,2 arasında sarıdan , maviye renk değiştirir.

% 0,04 lük Bromokrezol Moru

Bromocresolpurple (5,5’-dibromo-o-kresol sulfonftalein)

100 mg brom krezol moru , 5 mL % 95 lik etil alkolde çözününceye kadar ısıtılır. Çözünme tamamlanınca 20 mL % 95 lik etil alkol ve 3,7 mL 0,05 N NaOH çözeltisi katılır. Çözeltinin tümü 250 mL lik ölçülü balona alınır, 30 mL % 95 lik etil alkol katılır , iyice karıştırıldıktan sonra su ile çizgiye tamamlanır.

Belirteç , pH : 5,2 – 6,8 arasında sarıdan , mavimsi mora dönüşür.

% 0,04 lük Bromofenol mavisi

(Bromo phenol blue ) ( 3,5,3’,5’ tetrabromofenolsülfonftalein )

100 mg Bromofenol mavisi , 3,0 mL 0,05 N NaOH çözeltisi ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır.250 mL lik balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,6 arasında sarıdan , mavimsi mora dönüşür.

% 0,04 lük Bromotimol mavisi

( Bromothymol blue) ( 3,3’-dibromotimolsülfonftalein)

100 mg bromotimol mavisi 3,2 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 6,0 – 7,6 arasında sarıdan , maviye dönüşür.

% 0,04 lük m-kresol moru

(m-cresol purple) ( m – kresol sülfonftalein )

100 mg m-krezol moru , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Buna 5,2 mL 0,05 N NaOH çözeltisi katılır. Çözelti 250 mL lik ölçülü balona alınır su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 7,6 – 9,2 bölgesinde sarıdan mora dönüşür.

% 0,02 lik Kresol Kırmızısı

( cresol red ) ( o-kresol sülfonftalein )

50 mg krezol kırmızısı , 2,65 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgiye tamamlanır.

Belirteç , pH : 0,2 – 1,8 arasında kırmızıdan – sarıya , pH : 7,2 – 8,8 arasında sarıdan mor kırmızıya dönüşür.

% 0,2 lik Dimetil sarısı

( Dimethyl yellow ) ( 4-dimetil amino benzen)

500 mg dimetil sarısı 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona alınır ve % 95 lik etil alkolle çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,6 arasında kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik 2,4-dinitro fenol

(2,4-dinitrophenol)

250 mg 2,4-dinitrofenol suda çözülür ve 250 mL ye su ile tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,4 bölgesinde renksizden , sarıya dönüşür.

% 0,04 lük Metil oranj

( Methyl Orange ) ( sodyum 4’-dimetilaminobenzen-4-sülfonat)

100 mg metil oranj 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,9 – 4,6 bölgesinde kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik Perdelenmiş metil oranj

250 mg metiloranj ve 150 mg ksilen siyanol FF , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Çözelti 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,9 – 4,6 arasında kırmızıdan , yeşile dönüşür.

% 0,01 lik Metil Kırmızısı

(Methyl Red) (4’-dimetilaminobenzen-2-karboksilik asit)

25 mg metil kırmızısı, 0,95 mL 0,05 N NaOH ve 5 ml % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 125 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılıp , su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik Perdelenmiş Metil Kırmızısı

250 mg suda çözünebilen metil kırmızısı ve 350 mg ksilen siyanol FF , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür, 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde açık mordan , yeşile dönüşür.

Metil Kırmızısı – Metilen mavisi karışım indikatörü
500 mg suda çözünebilen metil kırmızısı , 250 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Ayrıca 250 mg metilen mavisi 250 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Her iki çözelti ayrı ayrı saklanır ve kullanılacağı zaman eşit hacimlerde karıştırılarak kullanılır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde açık mordan , yeşile dönüşür.

% 0,5 lik 1-Naftolftalein

1,25 g 1-naftol ftalein % 95 lik etil alkolde çözülür ve aynı alkolle 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH:7,3 – 8,7 arasında soluk kırmızıdan , maviye dönüşür.

% 0,1 lik 3-nitrofenol

250 mg 3-nitrofenol suda çözülür ve su ile 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH:6,8 – 8,4 bölgesinde renksizden sarıya dönüşür.

% 0,1 lik 4-nitrofenol

250 mg 4-nitrofenol suda çözülür ve 250 mL ye su ile tamamlanır.

Belirteç , pH: 5,0 – 7,0 bölgesinde renksizden , sarıya dönüşür.

% 1 lik fenol ftalein

2,5 g fenol ftalein , % 95 lik etil alkolde çözülür. Ve aynı etil alkolle 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH : 8,3 – 10,0 bölgesinde , renksizden , kırmızıya dönüşür.

% 0,02 lik Fenol kırmızısı

( phenol red) ( fenol sülfonftalein )

50 mg fenol kırmızısı , 2,85 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkol karışımında ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH :6,8 – 8,4 bölgesinde sarıdan , kırmızıya dönüşür.

% 0,04 lük Timol mavisi

(Thymol blue) (timol sulfonftalein )

100 mg timol mavisi , 4,3 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkol karışımında ısıtılarak çözülür. 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılıp , su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 8,0 – 9,6 bölgesinde sarıdan , mor maviye

pH : 1,2 – 2,8 bölgesinde ise kırmızıdan sarıya dönüşür.

% 0,2 lik Timol ftalein

500 mg timol ftalein 60 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH:9,3 – 10,5 arasında renksizden , maviye dönüşür.

% 1 lik Nişasta Çözeltisi

Suda çözünen cinsten 1 g nişasta , bir havan içinde az miktarda su ile hamur haline getirilir. İyice karıştırılan hamur , kaynar haldeki 100 mL su içine aktarılır. Dayanıklılığı artırmak için , 1 mg HgI2 veya 1 g borik asit katılır ve iyice karıştırılır. 1–2 dakika daha ısıtılan çözelti , oda sıcaklığına soğutulur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu