İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları ( Hande MUTLU )

İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları

Hande MUTLU Harun Kemal ÖZTÜRK

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çamlık/Denizli

ÖZET

Türkiye Dünya incir üretiminde %24, kuru incir üretiminde ise %54 lük payla nerdeyse bir tekel konumundadır. İncirin kurutulması klasik yöntemlerden birisi olan, yere serme yapılarak yapılmaktadır. Bu ise incirin toz, toprak, sinek ve böcek gibi dış etkilere maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bütün bunlar incirin kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle kurutma sistemleri kurarak güneş enerjisinin kurutmada kullanılması büyük yararlar sağlayacaktır.

GİRİŞ

Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa gıda pazarındaki büyüme, üzüm, kayısı, çay, kırmızı biber ve incir gibi birçok tarım ürününün üretildiği ve ihraç edildiği Türkiye’nin, gıda sanayinde yaş ve kuru meyve üretim ve pazarlamasının önemini artırmıştır. Kuru incir, Türkiye’nin ihracatında önemli yere sahip tarımsal ürünlerden biridir. İncirin anavatanı Türkiye olup, buradan Suriye, Filistin ve daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve Hindistan’a yayılmıştır. Dünya incir üretimi 2002 yılında yaklaşık 1.1 milyon ton olup, bu rakamın %23,5’ini Türkiye gerçekleştirmiştir (Tablo 1). Türkiye’yi sırası ile Mısır, Yunanistan, İran, Fas ve İspanya takip etmiştir (Anaç, 2003). Dünya kuru incir ticaretine bakıldığında; en önemli üretici olmanın verdiği avantajla, Türkiye 68.702 tonluk toplam ihracatın kimi yıllar yarıdan fazlasını yıllar ortalaması olarak da yaklaşık yarısını karşılamaktadır. İncir ithalatı yıllara göre değişim gösterse de, oransal olarak yaklaşık olarak %55,6’sını AB ülkeleri gerçekleştirmekte, AB’yi Çin ve ABD izlemektedir (Anonim 2003c) Kurutmanın tanımını basit bir şekilde yapmak güç olsa de, genel olarak bir maddenin (katı, sıvı veya gaz) içerdiği nemin (maddenin su içeriği) kısmen veya tamamen giderilmesi için yapılan işlemler olarak adlandırılabilir.

Mutlu, H., Öztürk, H. K., 2004 “İncirin Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutulmasının Esasları”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı, Sayfa:186-192.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu