İç Tetkik Soru ve Rapor Formu

 

İÇ TETKİK SORU VE RAPOR FORMU

RAPOR NO

 

RAPOR TARİHİ

 

TETKİK EDİLEN BÖLÜM

DEPO – SEVKIYAT

BÖLÜM YÖNETİCİSİ

BAŞ TETKİKÇİ

TETKİKÇİ

TETKİK ESNASINDA GÖRÜŞÜLEN PERSONEL

SIRA NO

TETKİK SORULARI

DÖF.NO

1

Çalışanlar tarafından Kalite/Gıda güvenliği politikası biliniyor mu ?

 

2

Çalışanlar tarafından Kalite/gıda güvenliği Hedefleri biliniyor mu ?

 

3

Satın alınan hammaddelerin girdi kontrol şartları belirlenmiş mi?

 

4

Belirlenen şartlara uygun olarak girdi kontrolleri yapılıp kayıtları tutuluyor mu?

 

5

Depo girişleri düzgün doluyor mu?

 

6

Depo stokları düzgün doluyor mu?

 

7

Bilgisayar ortamında tutulan depo ile ilgili kayıtlar yedekleniyor mu?

 

8

Yedekleme yapılan kayıtların güvenliği sağlanmış mı?

 

9

Hammadde ve ürünlerin depolama yapıldığı sahalarda tanımlamalar yapılmış mı?

 

10

Depo sahaları düzgün mü?

 

11

Satınalma bölümüne yapılan hammadde talepleri düzenli yapılıyor mu?

 

12

Sevkiyat sonrası çıkışlar düzenli olarak yapılıp kayıtları tutuluyor mu?

 

13

Yapılan iç tetkik sonuçları açılan düzeltici faaliyetlerin takibi yapılıyor mu?

 

14

Depolarda bekleyen ürünler tanımlanmış mı?

 

15

Depoların sıcaklık ve/veya nemi ölçülüp kayıt altına alınıyor mu?

 

16

Depolarda “red ürün” sahası belli mi?

 

17

Depolarda uygunsuz ürün mevcut mu? Mevcutsa red ürün sahasında mı veya üzerlerinde tanımlayıcı etiketleri var mı?

 

GÖRÜŞLER

 

 

BÖLÜM  YÖNETİCİSİ

BAŞ TETKİKÇİ

TETKİKÇİ

 

 

 

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu