İç Tetkik Prosedürü

Aşağıdaki iç tetkik prosedürü alternatif bir prosedürdür. Prosedür kullanım öncesi proses, iletişim araçları, kaynaklar  ve dokümantasyon sistemi ile entegrasyon sağlamak için kontrol ve gerektiğinde revize edilmelidir. 

AMAÇ

Firmamızın kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği sistemi ve firmamızda uygulanan diğer ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal zorunluluklara uygunluğuna dair kurulmuş olan sistemin yeterli ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesini ve değerlendirilmesinin yapılmasıdır. 

KAPSAM

Yürürlükte olan kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği sistemi ve firmamızda uygulanan diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal zorunluluklar. 

SORUMLULUK

Yönetim Temsilcisi

İç tetkiklerin uygulanabilmesi için gerekli olan istem dokümantasyonunun hazırlanması, tetkiklerin risk analizlerine göre planlanması, planlanan zamanda tetkiklerin gerçekleştirilmesi, oluşan uygunsuzlukların takibinin sağlanması ve iç tetkikler ile ilgili tüm kayıtların sisteme uygun olarak tutulmasın, gerekli şekilde saklanmasın ve ilgili kayıtların birimlere dağıtılmasından sorumludur. 

Tüm Birimler

İç tetkiklerin uygulanabilmesi için gerekli imkanların sağlanması, tetkik sonuçlarında çıkan uygunsuzluklarla ilgili olan düzeltici faaliyetlerin zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmesi devamının sağlanması ve iç tetkiklerle ilgili kayıtların gerekli şekilde saklanmasından sorumludur. 

UYGULAMA

İç tetkikler yönetim temsilcisi tarafından risk analizine göre hazırlanan iç tetkik planı çerçevesinde gerçekleştirilir. İç tetkik planında tetkik edilecek birim, tetkik tarihi, tetkik içeriği, tetkikçiler, gerçekleşen tetkik tarihi, hazırlayan, onaylayan bilgileri bulunur. İç tetkik planları hazırlandığında veya planda revizyon yapıldığında hazırlanan veya revize olan plan yönetim temsilcisi tarafından bütün birimlere iletilir.

İç tetkikler tetkik edilecek birimden bağımsız olan tetkikçiler tarafından gerçekleştirilir.

İç Tetkikler açılış toplantısı, önceki tetkik sonuçları ve uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, tetkikin yapılması ve kapanış toplantısı aşamaları takip edilerek gerçekleştirilir. 

İç Tetkikler yapılan risk analizine göre 3 ayda bir, 6 ayda 1 veya yıllık olmak üzere eğitimli ve bağımsızlık şartlarını sağlayan personel tarafından gerçekleştirilecek şekilde planlanır. Risk analizi bir önceki tetkik sonucuna göre yapılır, iç tetkik soru listesinde altı çizili ve koyu renk ile işaretlenmiş sorular her birim için belirlenmiş olan kritik sorulardır.  Tetkik edilen birim bir önceki tetkikte sadece kritik sorularda uygunsuzluk alırsa veya 20 adetten fazla uygunsuzluk alırsa 3 ay sonra tekrar denetlenir. Denetimde 10-20 adet arası uygunsuzluk alan ve hiç kritik uygunsuzluk almayan birim 6 ay sonra, 10 uygunsuzluktan az alan ve hiç kritik uygunsuzluk almayan birim 1 yıl sonra denetlenir.  

Tetkikçiler, tetkiki iç tetkik soru listesini referans alarak gerçekleştirir. Soru listesine uygunsuzluklar gibi uygunluğu sağlayan gözlemler de yazılır.

İç tetkiklerin kayıtlarının kopyaları yönetim temsilcisi tarafından birimlere dağıtılır, asıllar yönetim temsilcisi tarafından saklanır.Tetkik sonuçlarının kayıt altına alınması için iç tetkik formu, tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar için uygunsuzluk formu düzenlenir. İç tetkiklerin sonucunda çıkan her uygunsuzluk için düzeltici faaliyet formu açılır ve uygunsuzluğun kapatılması ve etkinlik kontrolü bu form ile kayıt altına alınır.

İç Tetkik sonuçlarının genel değerlendirmesi ygg toplantılarında üst yönetime sunulur.  

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu