İç Denetçi Eğitimi

İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001- OHSAS 18001

İçerik
Temel Çevre Kavramları
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Maddeleri
Kalite-Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Entegrasyonu

Çevre Tanımı
Kuruluşun faaliyetini sürdürdüğü fiziki ortam, hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora (bitki türleri) ve fauna (hayvan topluluğu) ve bunlar arasındaki ilişkiler

Ekoloji Tanımı
Canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortam ile ilişkilerini araştıran bilim dalı

Ekosistem Tanımı
Türlerin oluşturduğu canlı topluluğu ve bu topluluğun içinde yaşadığı çevreye (habitat) verilen addır (Göl, Nehir, Dünya…)

Tanımlar
Atık: Çevrede değişikliğe neden olabilecek veya ekolojik dengeyi bozabilecek miktar ve özellikte, üretim, tüketim sırasında veya sonrasında çevreye (alıcı ortam) boşaltılan veya atılan sıvı, katı, gaz veya radyoaktif maddeler.
Kirlilik: Kirletici kaynaklarından “Alıcı Ortam” (Deniz, Göl, Nehir, Hava vb.)’a verilen Atıklar nedeniyle “Ekolojik Denge” ’de bozulma veya “Ekosistem”de olumsuz değişiklik olması
durumudur. (Su Kirliliği, Deniz Kirliliği, Hava Kirliliği)

Tanımlar
Katı Atık : Endüstriyel ve evsel nitelikli katı formdaki atıklar (Kağıt, karton, plastik, cam ve metal şişeler vb.)

Tehlikeli Atık : Yanıcı (Patlayıcı, Parlayıcı), toksik, aşındırıcı, reaktif özellikteki atıklar…

Tıbbi Atık : Hastane gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar… Evsel nitelikli, enfekte, kimyasal ve radyoaktif atıkları içerir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu