Hububat Laboratuarı Geliştirme Projesi ( Hanifi EREN )

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUARI GELİŞTİRME PROJESİ

(TRC2/14/SANAYİ/0003)
Proje Koordinatörü: Hanifi EREN

LABORATUVARIMIZIN SAHİP OLDUĞU MAKİNELER VE YAPILABİLECEK ANALİZLER

GLUTOGRAF

Yaş ve kuru glüten kalitesi için yeni bir cihaz ve yeni bir metod geliştirilmiştir. Yas gluten ve kuru glutenin ( saf su ile hamur haline getirdikten sonra) uzama ve elastikiyet gibi reolojik özelliklerinin hızlı ve kolay tespiti, Un kalitesinin hangi üretim için uygun olduğunun tespiti, Pratik bir şekilde numune miktarının belirlenmesi, Isı ve kurutma işleminden dolayı meydana gelen bozunmanın belirlenmesini yapmaktadır Sonuç diyagramı iki bölümden oluşur. ilk bölüm (yükselen egri) uzama özelliklerini, ikinci bölüm (düşüş eğrisi) ise numunenin elastikiyet özelliğini gösterir.

EKSENSOGRAF ANALİZİ

Extensograf Cihazı, katkı maddelerinin (AskorbikAsit-C vitamini, Emulsifierler) hamur kalitesine etkisinin testinde kullanılan standart cihazdır. Extensograf Cihazı ile hamura uygulanan yuvarlama, sekil verme ve bekletme işlemleri sonrasında hamurun çekmeye karsı direnci, uzayabilirliği ve islenmesi için harcanan enerji değeri tespit edilir. Bu özelliklerin tespiti unun üretim şartlarının geliştirilmesinde ve hamurun fırındaki pimse özelliklerinin geliştirilmesinde yararlı olmaktadır. Extensograf Cihazının ölçümlerini kabul eden Extensograf Cihazının ölçümlerini kabul eden Uluslar arası Standartlardan bazıları;
AACC Method No. 54-10
ICC Standard No. 114/1
ISO 5530-2

FARINOGRAF

Belirli bir kıvamda hamur hazırlamak için una ilave edilmesi gereken su miktarını (su kaldırma kapasitesi) tayin ederek ekmek üretiminde kullanılacak su miktarı konusunda yol gösterici olması yanında; hamur gelişme süresi, stabilite değeri ve yoğurmaya tolerans indeksi gibi değerler yardımı ile de unun ve hamurun kuvveti, katkı maddelerinin hamur özelliklerine etkisi ve hamur yoğurma süresi hakkında bilgi vermektedir. Farinograf Cihazının ölçümlerini kabul eden Uluslararası Standartlar;
AACC Method No. 54-21
ICC Standard No. 115/1
ISO 5530-1

SAF SU SİSTEMİ

Musluk suyundan ön arıtım, ters osmos ve deiyonizasyon teknolojileri ile üç aşamalı bir saflaştırma yaparak analitik saflıkta (Tip II kalitede) güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz saf su üretir. Sistemdeki ters osmos membran ve deiyonizasyon reçineleri suyun inorganik iyonlardan, çözünmüş organiklerden bakterilerden ve partiküllerden arındırılmasını sağlar. Böylece un analizleri için yüksek kalitede saf su üretilmesi sağlanır. Suyun iletkenlik değeri 0.1 μS/ cm ve TOC (Toplam Organik Karbon) değeri 30 ppb’nin altına indirilerek hamurun gelişme süresi, stabilite, enerji, direnç, uzayabilirlik değerlerinin sudan kaynaklanabilecek hatalardan etkilenmesi önlenir.

PROTEİN TAYİN SİSTEMİ

Klasik Metotla Gıdalarda ve Yemde protein tayinini yapılabilir. Cihaz laboratuarımızda Kjeldahl azot/ protein analizi yapmakta olup, sistem otomatik distilasyon, azot/ protein, amonyum, direk distilasyon, Dewarda uçucu asit/ baz analizleri için de uygundur. Sistemde su ekleme için kullanılan pompa, asit dayanıklı pompa mevcuttur. Bu sayede Standart Kjeldahl uygulamaları dışında kuvvetli asit kullanılması gereken alkol ve fenol distilasyonu, kükürt dioksit, siyanür, formaldehit ve uçucu asit tayinleri uygulamaları da yapılabilmektedir. Analiz hatalarını önlemek için kullanım hatalarına karşı sistemi koruyacak standart güvenlik sistemleri mevcuttur.

SELÜLÖZ TAYİN SİSTEMİ

Tüm yem ve yem bitkileri için ADF, NDF, Ham Selüloz sonuçları alınabilir. A 2000 geleneksel yöntemlere göre daha doğru ve hassas ölçüm yapar. Teknisyen değişiminin dezavantajlarını ortadan kaldırır. Yedek filtrasyon aşamasına gerek duymaz böylece her seferinde tutarlı sonuçlar alınır. Cihaz, selüloz oranı %0 ile %100 arasında olan, her çeşit gıda ve yiyeceklerde, hububatlarda, kaba ve kesif yemlerde bilinen metotlardan daha hızlı analiz yapabilme kabiliyetine ve kullanıcının hatalarını elimine edebilecek otomatik özelliklere sahiptir.
Cihaz, Asit Deterjan Fiber (ADF), Nötral Deterjan Fiber (NDF), Crude Fiber (CF) ve Asit Deterjan Lignin (ADL) analizlerinde kullanılabilmektedir.

ZEDELENMİŞ NİŞASTA TAYİN SİSTEMİ

Bir unun nişasta hasarının ölçülmesi unun fırınlanabilirlik kapasitesi hakkında bilgi sağlar. Chopin SDmatic 10 dakikadan kısa sürede ve tek bir test ile nişasta hasar miktarı ve iyodin emilim hızı; öğütülmüş buğdayın sertliği hakkında bilgi verir. SDmatic, test edilen unun kütlesi ile doğru orantılı olarak gerekli iyodini sağlar ve ardından da cihaz nişasta hasarını belirlemek için unun emdiği iyodin miktarını ölçer. Ölçülen düşük değer, zedelenmiş nişasta oranının yüksek olması anlamına gelir. Zedelenmiş nişasta oranın ölçülmesi, üretim esnasında meydana gelebilecek problemlerin giderilmesi amacıyla, ekmek pişirme kabiliyetinin belirlenmesini sağlar Un sektöründe son yıllara kadar ikinci planda kalmış olan nişasta özelliklerine, artık gerektiği kadar önem veriliyor. Unun su kaldırma kapasitesi, fermantasyon becerisi, ekmek kabuk rengi, bisküvilerde kırılma özellikleri gibi birçok noktaya etki eden zedelenmiş nişasta miktarı, uzun enzimatik analiz yöntemlerden öte SDmatic ile sadece 7 dakikada amperometrik olarak ölçülebilmektedir. Dünya standartlarınca onaylanmış olan Sdmatic, büyük bir hızla sektörde yaygınlaşmakta ve kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelmektedir.

Özellikleri ve Faydaları:
Zedelenmiş nişasta miktarının sürekli kontrolüyle, vals toplarının ayarlarının kontrol ve/veya revize edilmesinde büyük faydalar sağlar.
Tümüyle otomatik olarak çalışan cihaz, bittikten sonra otomatik olarak durarak sinyalle kullanıcıyı uyarır.
SDmatic, otomatik kalibrasyonlu ve 3 birimde (AACC 76-33, UCD ve FARRAND) sonuç vermektedir.

DÜŞME SAYISI FN

(Amilaz Aktivitesi) Nişastanın yapısında bulunan a-amilaz enzimi, nişastayı parçalayarak hamur kıvamına, fermantasyon yeteneğine ve ekmek kabuk rengi ile iç yapısına etki eden en önemli enzimdir. Bu enzim un aşamasında katılabildiği gibi unun doğal yapısında da bulunabilmektedir. Bu enzimin aktivitesinin belirlenmesi bu önemli noktalara müdahale etme olanağını sunar. Cihaz tüm tahıl ve tahıl unlarındaki fungal, bakteriyel ve doğal kaynaklı alfa amilaz aktivitelerinin tayininde kullanılmaktadır. Düşme Sayısı analizi ile bu enzim aktivitesini kesin bir değerle bulma olanağını sunmaktadır. Belli oranlarda hazırlanmış un-su süspansiyonunun 100 °C’de 1 dakika karıştırılmasından sonra, serbest düşüş esasına göre belirlenen düşme sayısı (falling number) analizi saniye cinsinden ifade edilmektedir.

KÜL MİKTARI TAYİNİ

Kısaca organik bileşiklerin haricindeki bileşen miktarını tespitte kullanılır. Tüm Gıdalar ve yem sektörü için kullanılır. Kül, undaki yanmayan mineral maddelerdir. Undaki kül miktarı en önemli kalite kriterlerinden birisidir. Kül fırını ile un yakılmakta, desikatörde soğutulmakta ve yanmayan kısımlar hesaplanarak bulunmaktadır.

Kaynak: http://www.diyarbakirtb.org.tr/site/phocadownload/Kurumsal/raporlar/Hub.Lab.Gel.Proj.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu