Hız Sabiti Tayini Excel Tabloları

SIFIRINCI MERTEBEDEN REAKSİYONLARIN HIZ SABİTLERİNİN TAYİNİ

(Determining Rate Constants of Zero-Order Reactions)

BİRİNCİ MERTEBEDEN REAKSİYONLARIN HIZ SABİTLERİNİN TAYİNİ

(Determining Rate Constants of First-Order Reactions)

Time – conc grafiği doğru teşkil etmez, r2 değeri birden küçüktür.  Dolayısıyla reaksiyon sıfırıncı dereceden olmaz. Ancak konsantrasyonun  doğal log’u alınınca doğrusal ilişki kurulabilir. Doğrusal grafiğin eğimi  birinci mertebeden hız sabitini verir. Ao başlangıç kons. ve A da reaksiyondan  sonraki kons. İse;

A=Aoe-kt

A, reaktif ya da ürün kons.
Ao, reaktif ya da ürünün başlangıç kons.
k, hız sabiti
t, zaman (s)

Reaksiyonun yarı-ömrü;

t1/2=0.693/k

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu