Hijyen ve Sanitasyon Sunusu ( Esma GÜVENDİOĞLU )

● Yunancada sağlık anlamındaki hygies kelimesinden türemiştir ve sağlık bilimi, sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsar.

● Yani sağlık için gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır.

● Sözlük anlamı ise; ferdin veya toplum olarak insanların sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalıdır.

● Mikroorganizmaların çoğalması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanarak gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

● Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır.

● Diğer bir deyim ile hijyen; “tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunumunu sağlamak için gerekli önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

● Güvenli temizlik ortamı, ortamda bulunan bakterilerin sayısının hastalık yapıcı seviyenin altında olması da denilebilir.

● Sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır.

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu