Hijyen ve Sanitasyon Kontrol Numuneleri ( MEGEP )

 • İŞLETMELERDE HİJYEN VE SANİTASYON KONTROLÜ

 • Amacı ve İşlevi

 • Saptanmış Personel Hijyen Kontrol Planlarını Uygulamak

 • Çalışanların Ellerinden Ekim Yapma Aşamaları ve Dikkat Edilecek Noktalar

 • KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA EKİM YAPMA

 • Kritik Kontrol Noktalarında Mikrobiyolojik Kontroller ve Önemi

 • Kritik Kontrol Noktaları için Hazırlanan Mikrobiyolojik Kontrol Programları ve Özellikleri

 • Saptanmış Kritik Kontrol Noktalarından Mikrobiyolojik Örnek Alma Aşamaları ve Dikkat Edilecek Noktalar

 • Örneklerden Ekim Yapma ve İnkübasyon

 • İŞLETME ORTAMINDAN (HAVA) EKİM YAPMA

 • İşletme Ortamından (Hava) Ekim Yapmanın Amacı ve Önemi

 • İşletme Ortamından (Hava) Ekim Yapma Planı ve Özellikleri

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu