Haksız Aykırı Davranış Tespit Tutanağı Örneği

HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI

Sayı: ……

İŞÇİNİN
Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Görevi :

AYKIRI DAVRANIŞIN
Yeri-Bölümü :
Olay tarihi ve saati :
Olayın öğrenme tarihi

ÖZÜ:
*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a
*İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g
*Evrakta sahtecilik yapmak 4857/25-II-e
*Zimmetine para geçirmek 4857/25-II-e
*İşyerinde hırsızlık yapmak 4857/ 25-II-e
*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e
*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak
4857/25-II-b
*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.
*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
4857/25-II-f
*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c
*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g
*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı
Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.

OLAY :
TANIKLAR :
BELGELER :
ÖNERİLER :
A-İhtar verilsin
B-Eğitime alınsın
C-İş değişikliği yapılsın
D-İş akdi feshedilsin

İŞVEREN veya Vekili

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu