Gliseritler

Gliseritler
Gliserol
Gliserit Temel Yapısı
Yağ Asitleri
Monogliserit
Formation of Monoglyceride
Digliserit
Trigliserit
Triglycerides
Trigliseritlerden di- ve monogliseritlerin oluşumu
Gliseritlerin isimlendirilmesi
Karışık Gliseritlerin isimlendirilmesi
Örn: Monogliseritler
Tek YAĞ içeren digliseritler
İki asitli digliseritler
Karışık Gliseritlerin isimlendirilmesi
İki veya üç asitli TG (Karışık TG)
Üç Asitli TG
TG’ lerde YA yerleşim yerleri önemlidir.
Gliseritlerde Polimorfizm
Gliseritlerde Polimorfi
Fosfatidler ve Serebrosidler
Değişik hamyağlardaki toplam fosfatid miktarları (Kaufmann, 1968)
Fosfatid ve serebrosidlerin gruplandırılması
Ester fosfatidler
Lesitin (digliserid fosforik asit kolin esterleri )
Değişik hamyağlardaki sterol miktarları, mg/100 g yağ (Heinmann, 1969)

Bir cevap yazın