Gliseritler

Gliseritler

Gliserol

Gliserit Temel Yapısı

Yağ Asitleri

Monogliserit

Formation of Monoglyceride

Digliserit

Trigliserit

Triglycerides

Trigliseritlerden di- ve monogliseritlerin oluşumu

Gliseritlerin isimlendirilmesi

Karışık Gliseritlerin isimlendirilmesi

Örn: Monogliseritler

Tek YAĞ içeren digliseritler

İki asitli digliseritler

Karışık Gliseritlerin isimlendirilmesi

İki veya üç asitli TG (Karışık TG)

Üç Asitli TG

TG’ lerde YA yerleşim yerleri önemlidir.

Gliseritlerde Polimorfizm

Gliseritlerde Polimorfi

Fosfatidler ve Serebrosidler

Değişik hamyağlardaki toplam fosfatid miktarları (Kaufmann, 1968)

Fosfatid ve serebrosidlerin gruplandırılması

Ester fosfatidler

Lesitin (digliserid fosforik asit kolin esterleri )

Değişik hamyağlardaki sterol miktarları, mg/100 g yağ (Heinmann, 1969)

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu