Glisemik İndeks ve Glisemik Yük

KAN ŞEKERİ NEDİR

Glikozdur Fruktoz ve galaktoz KARACİĞERDE GLİKOZ PARÇALANIR (Bu sayede hücreler tarafından kullanılabilir hale gelir.) Kompleks karbonhidratlar basit karbonhidratlara oranla kan şekerini daha yavaş yükseltirler.

Açlık durumunda sağlıklı bir bireyin kan glukoz yoğunluğu 70‐100 mg/dl’dir. Yemek yendikten sonraki ilk saat içinde 120‐140 mg/dL’ye yükselir. Karbonhidrat emilimi tamamlandıktan iki saat sonra normal seviyesine döner.

• Kan şekerinin düzenlenmesinde esas organ karaciğerdir. • Yemek sonrasında kan şekeri yükseldiğinde insülin salınımı artar •• Bağırsaklardan emilen glukozun çoğunluğu karaciğerde glikojene çevrilir ve depolanır

İNSÜLİNİN TANIMI VE ETKİNLİĞİ

• İnsülin protein yapısında bir hormondur. Pankreastaki beta hücrelerinde yapılır. •• Kandaki glukoz düzeyi yükseldiği zaman pankreas birkaç dakika içinde otomatik olarak uyarılıp insülin salgılar. • Açlıkta insülin düzeyi 5‐10 μU/ml iken yemek sonrası 60‐90 μU/ml’ye yükselir. • İİnsüliüliniin temel görevlerinden biri de glukozun hücre içine girişini sağlayarak kan glukoz düzeyini ayyarlamaktır.

• İnsülin kandaki glukozu bağlayarak hücre zarındaki insülin reseptörlerininreseptörlerinin yardımıyla, glukozu hücücree içeçerissinee aalır.

GLİSEMİK İNDEKS GLİSEMİK YÜK

Glisemik indeks(GI); Glisemik indeks kavramı ilk defa Kanadalı Profesör Dr. David Jenkins tarafından 1980’li yıllarda ortaya konmuştur. karbonhidratlı bir besinin yyendikten belirli bir süre sonunda kan şşekerini yükseltebilirliğini ifade eder. Besinlerin glisemik indeksi kan şekerinin yavaş veya hızlı yükselmesini etkilemektedir. Glisemik indeks 50 gram karbonhidrat içeren test yiyeceğinin 2 saat içerisinde oluşturduğu kan glukozunu artartıışş alanalanıınnıınn, aynaynıı miktardamiktarda karbonhidratkarbonhidrat içereniçeren referans yiyeceklerin oluşturduğu kan artış alanına kıyaslanmasıdır.

Kısaca yenildikten 2 saat sonra besinlerin gösterdikleri glukoz yanıtlarının standart olarak alınan ekmeğin gösterdiği yanıta göre yüzde değeridir. Glisemik indeksi yüksek besin alımıyla obezite, diyabet ve bunlarla ilintili diğer kronik hastalhastalıklarklarınn görülmeörülme ssıklklığğı arasarasındanda paralellikler saptandığından, sağlıklı beslenmedebeslenmede yeryer alanalan karbonhidratlkarbonhidratlıı yemeklerin glisemik indekslerinin düşük olması önerilir.

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Glisemik%20indeks.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu