Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler ( MEGEP )

GIDALARDAKİ PİGMENTLER VE FENOLİK BİLEŞİKLER

1. GIDALARDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLER VE DOĞAL RENK MADDELERİ

1.1. Gıdalardaki Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddelerinin Önemi

1.2. Fenolik Bileşiklerin Sınıflandırılması

1.2.1. Fenolik Asitler

1.2.2. Flavonoidler

1.3. Bitkilerdeki Doğal Renk Maddelerinin (Pigmentler) Sınıflandırılması

1.4. Bitkisel Pigmentlerin Kimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri

1.4.1. Klorofiller

1.4.2.Karotenoidler

1.4.3.Flovonoidler

1.4.4.Antoksantin

1.4.5.Tanenler

1.4.6. Betalainler

1.5. Gıda Sanayi Açısından Bitkisel Pigmentler ve Fenolik Bileşiklerin Önemi

2. HAYVANSAL PİGMENTLER

2.1. Hayvansal Pigmentlerin Özellikleri

2.2. Gıda İşleme Sırasında Hayvansal Pigmentlerdeki Değişimler

Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1dalardaki%20Pigmentler%20ve%20Fenolik%20Bile%C5%9Fikler.pdf

Bir cevap yazın