Gıdalarda Yağ Analizi ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Gıdalarda Yağ Analizi

01. Et ve Et Ürünlerinde Yağ Analizi

01.01. Yöntemin Prensibi

Bu deneyde ekstraksiyon yöntemi kullanılır.Yöntem numunenin bir çözücü ile (n-hekzan veya petrol eteri) ekstrakte edilmesi, daha sonra da çözücünün uzaklaştırılmasından sonra kalıntının tartılması ilkesine dayanır.

Yağ miktarı hesaplanırken numunenin nem miktarı göz önünde bulundurulur. Kurumadde üzerinden hesaplama yapılır.

01.02. Kullanılan Kimyasallar

n-hekzan (Merck 1.04367) veya kaynama sıcaklıı 40-60 Co olan petrol eteri (Merck 1.01775)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu