Gıdalarda Nem ve Kül Tayini

1 . Genel Laboratuar Kuralları
· Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.
· Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi) mutlaka kullanılmalıdır.
· Daima kapalı ayakkabı ve önlük giyilmelidir.
· Tehlike anında mutlaka hiçbirşey yapmadan sorumluya haber verilmelidir.
· Laboratuarda yemek/içmek kesinlikle yasaktır.
· Cilde veya göze kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı ve laboratuar sorumlusuna haber verilmelidir.
· Asla kimyasalların tadına bakılmamalıdır.
· Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalı ve bu tür maddeler ile çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.
· Hiçbir zaman içinde kimyasal bulunan kap koklanmamalıdır.
· Laboratuarda kullanılan malzemeler hiçbir zaman laboratuar dışına çıkarılmamalıdır.
· Çalışma esnasında uzun ise saçlar mutlaka toplanmalıdır.
· Ağızla kimyasal çekilmemelidir, mutlaka puar kullanılmalıdır.
· Deney düzeneği kurulurken elektrik, su ve gaz tesisatlarının durumuna dikkat edilmelidir.
· Giysilerinizin alev alması durumunda asla koşulmamalı; yerde yuvarlanarak söndürmeye çalışılırken yardım istenmelidir.
· Laboratuarda kullanılan tüm kimyasallar etiketli olmalıdır.
· Kimyasal atıklar daima özel atık kaplarına konulmalıdır.
· Kırılan camlar derhal süpürülüp “çöp kutusu”na atılmalıdır.
· Cihazlarda arıza olması durumunda hemen laboratuar sorumlusuna haber verilmelidir.
· İş saatleri dışında laboratuarda tek başına çalışmak yasaktır

Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kuru maddedir. Nem ile kuru madde arasında

% nem= 100 – % kurumadde bağıntısı vardır.

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/gida/docs/databank/nemkul.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu