Gıdalarda Kullanılan Prebiyotikler Kullanım Alanları ve Etkileri ( Fadimana ÇETİN )

1.GİRİŞ

2.PREBİYOTİĞİN TANIMI

2.1 Prebiyotik Özelliğe Sahip Çeşitli Gıda Bileşenleri

2.1.1 Doğal Olarak Oluşan Prebiyotikler

2.1.1.1 Oligosakkaritler

2.1.1.1.1 Galaktrooligosakkaritler(GOS)

2.1.1.2 Fruktooligosakkaritler(FOS)

2.1.1.2.1 İnülin ve Oligofruktozun Gıdalarda Kullanım Alanları

2.1.1.2.2 İnülin ve Oligofuruktozun Sağlık Üzerine Etkileri

2.1.1.3 Soya Oligosakkaritleri(SOS)

2.1.2 Sentezlenen Polisakkaritler

2.1.2.1 Laktosükroz

2.1.2.2 Laktuloz

2.1.2.2.1 Laktulozun Kullanım Alanları

2.1.2.2.2 Bifidus Faktör Olarak Laktulozun Önemi

2.1.2.3 İzomaltooligosakkarit(IMO)

2.1.2.4 Glukooligosakkaritler

2.1.2.5 Ksilooligosakkaritler(XOS)

2.2 Prebiyotiklerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

2.2.1 Kabızlığı Rahatlatma

2.2.2 Bağırsak pH’sını Düşürmesi

2.2.3 Bağırsak Bakteriyel Dengesinin Yenilenmesi

2.2.4 Kan Kolesterol Seviyesindeki Etkiler

2.2.5 Bağırsak Kanseri Riskini Azaltması

2.2.6 Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri

2.2.7 Bebeklerde Daha İyi Bir Bağışıklık Mikroflorası

2.2.8 Mineral Biyoyararlanımı Üzerine Etkileri

2.2.9 Kolon Kanseri

3.PREBİYOTİKLER VE GIDA GÜVENLİĞİ

3.1 İnülin Tipi Fruktanlar ve GOS’in Yasal Durumları

3.1.1 İnülin Tipi Frukranların Güvenlik Değerlendirmeleri

3.1.1.1 Akut Toksisite

3.1.1.2 Yarıakut Toksisite

3.1.1.3 Kronik Toksisite ve Karsinojenik Çalışmalar

3.1.1.4 Geliştirilebilir ve Yeniden Üretilebilir Toksisite

3.1.1.5 Genotoksisite

3.1.2 Galaktooligosakkaritlerin Güvenlik Değerlendirmeleri

3.1.2.1 Yarı Akut Toksisite

3.2 Vücutta Prebiyotiklere Tolerans

3.3 Üretim Sırasında Oluşabilecek Sağlık Riskleri

3.3.1 İnülin Tipi Fruktanların Üretimi

3.3.2 FOS/Oligofruktoz Üretimi

3.3.3 GOS Üretimi

3.4 Gelecekteki Beklentiler

3.4.1 Hedef Prebiyotikler

3.4.2 Kalıcı Prebiyotikler

3.4.3 Tutunma Önleme Özellikleri

4. SONUÇ
KAYNAKLAR

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu