Gıdalarda Ca ( Kalsiyum ) Tayini

Gıdalarda Ca tayini için, seçilmiş her bir gıda numunesinden belli miktarlarda (g) tartımlar alınır.  Mikrodalga fırında asit karışımlarıyla parçalanarak çözelti fazına alınır. Saf su ile son hacimler 25.0 mL’ye tamamlanır ve numunelerin konsantrasyonları. ICP-AES’de tayin edilir. Bunun için  önce standartlarla bir kalibrasyon grafiği çizilir. Numunenin sinyal değeri cihazda okunduktan  sonra aşağıdaki tablodaki işlemler neticesinde numunenin Ca içeriği belirlenir.

m

: tartılan numune kütlesi (g)

V

: mikrodalgada parçalandıktan sonra numunenin seyreltildiği hacim (mL)

SK

: seyreltme katsayısı

S

: cihazdan okunan sinyal

C

: konsantrasyon

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu