Gıda ve Yemlerde Önemli Mikotoksinler: Sitrinin, Sitreoviridin ve Sterigmatosistin

ÖZET      Gıda ve yemlerin üretim, depolama, satış veya tüketim basamaklarında uygun  şartlar olması durumunda kontamine   küfler  gelişerek  bunların  mikotoksinlerle  kirlenmesine  neden  olabilmektedir.  Tarımsal  ürünlerde  günümüzde  halen   mikotoksin   kirliliği   çok   önemli   oranlarda   bulunmaktadır.   Mikotoksinler   içerisinde   en   önemlileri   aflatoksin   ve   okratoksinlerdir. Bunlar dışında da önemli sağlık risklerine neden olan birçok mikotoksin çeşiti bulunmaktadır. Yapılan   bu derleme çalışması ile bunlardan sitrinin, sitreoviridin ve sterigmatosistin hakkında bilgi verilerek dikkatlerin bu yöne   çekilmesi   hedeflenmiştir.   Penicillium,   Aspergillus   ve   Monascus   türleri   tarafından   üretilen   sitrinin,   memelilerde   nefrotoksik,  hepatotoksik,  mutajen  ve  teratojen  etkilidir.  En  önemli  üreticisi  Penicillium  citreoviride  olan  sitreoviridin   fare,  kedi  ve  köpeklerde  kol-bacak  felci,  kusma,  çarpıntı,  kalp  hasarları  ve  solunum  tutulmasına  sebep  olmaktadır.   Genellikle  Aspergillus  cinsi küfler  tarafından üretilen sterigmatosistin ise kanserojenik etkili bir metabolittir.  İnsan ve   hayvan sağlığı üzerine önemli derecede etkili bu mikotoksinlerin gıda ve yemlerde bulunması oldukça önemli sağlık   riski oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikotoksin, Sitrinin, Sitreoviridin, Sterigmatosistin Citrinin, Citreoviridin and Sterigmatocystin: Important Mycotoxins in Food and Feed

ABSTRACT      Molds can grow in foods and feedstuffs under favorable conditions during processing, storage, sale and consumption   stages,  causing  mycotoxic  contamination  in  final  products.  At  present,  mycotoxin  contamination  exists  widely  in   agricultural crops at a significant level. Among mycotoxins in foods and feeds, aflatoxins and ochratoxins have been   studied extensively, and there are a variety of other mycotoxins with a significant risk factor in agricultural crops. In   this study, important mycotoxins such as citrinin, citreoviridin and sterigmatocystin were reviewed. Citrinin is produced   by  Penicillium, Aspergillus  and  Monascus  species,  and  has  a  nephrotoxic,  hepatotoxic,  mutagenic  and  teratogenic   effect  on  mammalians.  Citreoviridin  is  produced  by  Penicillium  citreoviride  and  causes  paralysis  in  arms  and  legs,   vomiting, palpitation, heart damages and asphyxiation on cats and dogs. Sterigmatocystin, a carcinogenic metabolite,   is produced by Aspergillus species. Presence of these mycotoxins in foods and feedstuffs creates important risks on human and animal health.

Key Words: Mycotoxins, Citrinin, Citreoviridin, Sterigmatocystin

Bir cevap yazın