Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi

GIDA ÜRÜNLERİ ve İÇECEK İMALATI SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ REHBERİ

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI SEKTÖRÜNE ÖZGÜ GENEL BİLGİLER

2.1 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektörünün Dünyada ve Türkiye’deki Durumu, Ekonomik Değeri ve Geleceği

2.2 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatıSektörü Prosesleri Hakkında Bilgi

2.3 Sektörün Temel Sınıflandırılması

3. GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI SEKTÖRÜNDE SAĞLIK SORUNLARI

3.1 Gıda Ürünlerinin İmalatı ve içecek İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri ve İstatistikî Bilgiler

3.2 Gıda Ürünleri ve içecek İmalatı Sektöründe Genel Tehlikeler ve Sağlık Sorunları

3.2.1 Fiziksel Etmenler

3.2.2 Tozlar

3.2.3 Kimyasal Etmenler

3.2.4 Biyolojik Etmenler

3.2.5 Ergonomik Etmenler

3.2.6 Psikososyal Etmenler

3.3 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektörü Tehlikeleri, Sağlık Sorunları, Muayene ve Tetkikleri

4. GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK ÜRÜNLER İ İMALATI SEKTÖRÜNDE SAĞLIK GÖZETİMİ

4.1 Sağlık Muayeneleri

4.1.1 İşe Giriş Muayenesi İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde Anamnez Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektöründe Anamnez Fizik muayene

4.1.1.1 Gürültülü Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi İşitmenin Korunması (Gürültü Kontrol) Programı Odyometri Tetkiki Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar

4.1.1.2 Tozlu Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi
Postero Anterior Akciğer Radyografisi Çekimi Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar
Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar

4.1.1.3 Titreşimli İşlerde Çalışanların Sağlık Gözetimi
El Kol Titreşimi
Bütün vücut titreşimi için

4.1.1.4 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Çalışanların Sağlık Gözetimi Biyolojik İzlem
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Çalışanların Biyolojik İzlemi

4.1.1.5 Biyolojik Etmenlerle Çalışmalarda Çalışanların Sağlık Gözetimi

4.1.1.6 Özelliği Olan Muayeneler
Sürücü Muayenesi:
Yüksekte Çalışanların Muayenesi:
Gece Çalışması Yapacakların Muayenesi:
Gıda ve İçecek İşleri İle Uğraşanların Muayenesi:

4.1.2 Periyodik Muayeneler

4.1.3 Özel Politika Gerektiren Çalışanların Muayenesi

4.1.4 Erken Kontrol Muayeneleri

4.1.5 İşe Dönüş Muayenesi

4.1.6 İş Değişikliği Muayenesi

4.1.7 İşten Ayrılma ve Geç Muayene

4.1.8 Poliklinik Muayeneleri

4.2 Meslek Hastalığı, İşle İlgili Hastalıklar ve Genel Hastalık Bildirimleri

4.3 Sağlık Eğitimleri

4.4 Bağışıklama

4.5 İlkyardım ve Acil Tedavi Organizasyonu

4.6 İşyerlerinde ve Eklentilerinde Genel Hijyen Koşullarının Saptanması ve İyileştirilmesi

4.7 İşyerinde Beslenme

4.8 Tıbbi ve Mesleki Rehabilitasyon

4.8.1 Fizik tedavi (fizyoterapi) ve rehabilitasyon bölümü:

4.8.2 Mesleki rehberlik ve danışmanlık, işe yönlendirme ve izleme bölümü:

4.9 İşyerinde Sağlığı Geliştirme Çalışmaları

4.9.1 Obezite ile mücadele

4.9.2 Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele

4.9.3 Stres yönetimi

4.9.4 Sağlıklı yaşam için spor

4.10 İş Sağlığı Gözetimi Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

4.11 İş Sağlığı Gözetimi Kayıtlarının Tutulması, Saklanması ve Gizliliği

KAYNAKLAR

Şekil Dizini

Tablo Dizini

EKLER

Kaynak: http://www.isgip.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/GIDA-%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0-ve-%C4%B0%C3%87ECEK-%C4%B0MALATI-SEKT%C3%96R%C3%9CNDE-%C4%B0%C5%9E-SA%C4%9ELI%C4%9EI-G%C3%96ZET%C4%B0M%C4%B0-REHBER%C4%B0.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu