Gıda Üretiminde Hijyen II ( MEGEP )

 • 1. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ SANİTASYON KURALLARI

 • 1.1. Gıda Endüstrisinde Ambalaj ve Ambalajlama

 • 1.1.1. Gıda Ambalajında Malzemelerden Beklenen Özellikler

 • 1.1.2. Ambalajların Sınıflandırılması

 • 1.1.3. Ambalajlama İle İlgili Kurallar

 • 1.1.4. Ambalajlamada Bulaşılara Karşı Alınan Önlemler

 • 1.1.5. Aseptik Ambalajlama

 • 1.1.6. Kontrollü ve Modifiye Atmosfer Altında Ambalajlama

 • 1.2. Etiketleme

 • 1.2.1. Etiket Çeşitleri

 • 1.2.2. Etiketleme İle İlgili Kurallar

 • 2. ÜRETİM SONRASI FAALİYETLERDE GIDA HİJYENİ

 • 2.1. Depolama ve Depolamanın Gıda Hijyenindeki Önemi

 • 2.1.1. Depo Çeşitleri

 • 2.1.2. Depolama Kuralları

 • 2.1.3. Depo İşlemleri (Kayıtlar)

 • 2.2. Taşıma ve Dağıtım Kuralları

 • 3. TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI – HACCP (HAZARD ANALYSİS AND CRİTİCAL CONTROL POİNTS)

 • 3.1. Giriş

 • 3.2. Gıdalardaki Riskler

 • 3.2.1. Fiziksel Riskler

 • 3.2.2. Kimyasal Riskler

 • 3.2.3. Biyolojik Riskler

 • 3.2.4. Mikrobiyolojik Riskler

 • 3.3. Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

 • 3.3.1. HACCP Yararları ve İlgili Tanımlar

 • 3.3.2. HACCP İlkeleri

 • 3.3.3. HACCP Uygulamaları

 • 3.3.4. HACCP Sisteminin Belgelendirilmesi

 • 3.3.5. HACCP Uygulamasına Bir Örnek

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu