Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik ( Prof.Dr. Artemis KARAALİ )

GIDA SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Prof. Dr. Artemis Karaali
YEDITEPE UNİVERSİTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ,

Bugünkü toplum düzeni, yaşam standartları ve iş modellerinin, doğada var olan kaynakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarına zarar vermeden kullanımını sağlayacak şekilde tanımlanması ve uygulanmasıdır.

Sürdürülebilirlik kavramı, toplumsal( sosyal, kültürel), ekonomik ve ekolojik olmak üzere üç boyutlu olup yaşamakta olduğumuz güncel küresel problemlere çözüm getirmek üzere geliştirilmiştir.

Neden Sürdürülebilirlik ?

Sürekli artan dünya nüfusu ve giderek artan yeni kaynak gereksinimi

Yükselen enerji fiyatları

Sera gazlarının etkisiyle oluşan iklim değişiklikleri

Şirketlerin «kar odaklı» bakış açısı nedeniyle şirket çıkarlarının sıklıkla toplumsal çıkarlarla çatışması

Kaynak
Websitesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu