Gıda Mühendisliğine Giriş Ders Notu ( Dr. Seçil TÜRKSOY )

GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

YRD. DOÇ. DR. SEÇİL TÜRKSOY

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERSİN AMAÇLARI

Gıda mühendisliği konularını genel olarak tanıtmak

Mühendislik etik sorumluluk bilinci yaratmak

Hazırlanacak ödevler ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim becerileri kazanılmasına yardımcı olmak

DERS İÇERİĞİ

Gıda mühendisliği kavramı

Gıda kimyası

Gıda mikrobiyolojisi

Gıda mühendisliğinde temel işlemler

Süt teknolojisi

Et teknolojisi

Yağ teknolojisi

Hububat teknolojisi

Meyve ve sebze teknolojisi

Öğrencilerin çeşitli konulardaki sunumları

KAYNAK KİTAPLAR

Singh, R.P., Heldman, D.R., 2001. Introduction to Food Engineering. Academic Press, USA.

Toledo, R.T., 2008. Fundamentals of Food Process Engineering. Aspen Publisher, USA

Potter, N., Hotchkiss, H., 1995. Food Science, Chapman and Hall, USA

Ertugay, Z., Elgün, A., Kurt, A., Gökalp, H.Y., 1994. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Atatürk Ünv. Yayın No.671, Erzurum.

MÜHENDİSLİK NEDİR?

Mühendis: Hendese = geometri kelimesinden türemiştir.

Engineer: ingeniuty = yaratıcılık, akıllı olmak kelimelerinden türemiştir.

Mühendislik, bilimsel bilgiye dayanan bir meslek olup, insanlığın isteği doğrultusunda ekonomik ve sosyal güçleri yönlendirerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunur.

Mühendis, endüstri ve teknoloji için yeni düşünceler bulabilir ve düşünceleri yönlendirebilir, verdiği kararlarla insanlığın yaşam koşullarını değiştirebilir.

Mühendislik, değişkenlerinin tümü bilinmeyen veya ölçülemeyen, çok seçenekli durumda optimal çözüme ulaşma, insanların yararına, insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır.

Mühendislik, bilimi uygulama sanatıdır. Bu sanatın temel amacı, bilimsel gerçeklerin ortaya koyduğu ilkelerden yararlanarak, bu ilkeleri uygulayarak, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, farklı sorunlara güvenli, ekonomik ve pratik çözümler getirmektir.

Mühendislik bir düşünce sistematiğidir.

Matematiksel düşünme becerisidir.

Mühendislik, bilimi, ekonomiyi, zamanı ve fiziksel kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, optimum çözüm arayışı içerisinde olmaktır.

ABET (The Acreditation Board for Engineering and Technology = Mühendislik ve Teknoloji Onay Kurulu)

Matematik ve fen bilimlerinden ders çalışma, deneyim ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın madde ve kuvvetlerini insanlığın yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.

Mühendisliğin temelinde matematik ve fen bilimleri bilgisi vardır.

ABET tarafından hazırlanan Mühendislik kriterleri 2000, mühendislik eğitimi veren programların geliştirmesi gereken özellikleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği,

Deney tasarımı, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama yeteneği,

İstenen özelliklere sahip bir sistemi, bileşenlerini veya çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği,

Disiplinler arası bir grup içerisinde çalışabilme yeteneği,

Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği,

Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma yeteneği,

Etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneği

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme,

Gereksinimleri tanımlama, yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği,

Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma,

Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, becerilerini ve tekniğini kullanma yeteneği.

Gıda Mühendisliği…

Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi kavramları

Gıda Mühendisliği eğitimi

Gıda Mühendisliği müfredat programı

Gıda mühendislerinin çalışma alanları

Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi kavramları

Gıda Bilimi

Gıdaların temel fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yapısı, gıdaların bozulma nedenleri, gıda işleme prensipleri vb.  konulardaki temel bilimler ve mühendislik uygulamalarını içeren bilim dalıdır.

Gıda Teknolojisi

Gıda biliminin uygulama alanı olarak tanımlanabilir. Gıda biliminin ürettiği bilgileri kullanarak gıdaların üretimi, muhafazası, ambalajlanması, dağıtımı ile besin değeri yüksek güvenli gıdaların tüketimi ile ilgilenir.

Pratikte bu iki kavram birbiri yerine kullanılabilmektedir.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Müfredatı

Gıda Mühendisliği eğitimi kapsamında hem teorik hem de laboratuvar uygulamalarını içeren dersler bulunmaktadır.

Gıda Kimyası: Gıdaların temel bileşimi, yapısı ve özellikleri, gıda işleme sırasında meydana gelen kimyasal değişimler

Gıda Analizleri: Gıdaların ve gıda bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal analizleri için kullanılan teknikler ve bu yöntemlerin temel prensipleri

Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Müfredatı

Gıda Mikrobiyolojisi: Gıdaların mikrobiyal ekolojisi, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen çevresel faktörler, gıdalardan mikroorganizmaları uzaklaştırma yöntemleri, gıda maddelerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesi

Gıda işleme teknolojisi: Hammaddelerin genel karakteristikleri, gıda muhafaza yöntemleri, üretim sırasında kaliteyi etkileyen işlem faktörleri

Gıda Mühendisliği: Kütle ve enerji denklikleri, gıda mühendisliğinde temel işlemler, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle aktarımı

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Müfredat Programı

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Müfredat Programı (Seçmeli Dersler)

Dünyada gıdalarla ilgili problemler

Gıda Mühendisliğinin bazı ilgi alanları

Gıda Mühendislerinin çalıştığı sektörler

Gıda Mühendislerinin çalıştığı birimler

Yardımcı Endüstriler

Ürünler bazında gıda endüstrisi

Türkiye’deki Gıda Mühendisliği Bölümleri

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu