Gıda Mühendisliği Uygulamaları Dersi Bilgi Notu ( Akdeniz Üniversitesi )

GIDA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI (GIDA 234)

I. Dersin Amacı Temel İşlemler Laboratuvarı dersi başlıca iki faaliyeti kapsamaktadır:

1. Pratik çalışma, deneysel düzeneğin kurulumu ve ölçüm becerilerini geliştirme ile Temel İşlemler dersi sırasında teori ile ekipmanın gerçek performansını karşılaştırma şansı verir.

2. Raporlama ile deneysel sonuçların değerlendirilmesi ve bilimsel bir dille rapora dönüştürülmesi becerisini kazandırır. Buna ek olarak öğrencilerin planlama, düzenleme ve laboratuvardaki deneysel çalışmaları yürütme becerisi kazanması ve gıda mühendisliğinin ortaya koyduğu temel faaliyetlerle ilgili sorunlarla uğraşması, kendine güvenini, yeteneğini ve kişisel tutumunu geliştirmesi beklenmektedir.

II. Laboratuvar Kuralları Ve Düzenlemeleri

1. Uygulamaları yapan öğrenciler gruplar halinde çalışacaktır. Her grup beş veya yedi kişiden oluşmaktadır. Grupları oluşturan öğrencilerin isimleri, deneylerin numaraları ve isimleri panoda ilan edilecek ve sınıf temsilcisi aracılığı ile tüm öğrencilere ulaştırılacaktır.

2. Temel İşlemler Laboratuvarı çalışmalarını yürüten öğrencilerin aşağıdakileri yapması gerekmektedir:

a. İlk olarak deney klavuzu deneyden en geç 3 gün önce fotokopiden alınmalıdır.

b. Deneyle ilgili açıklamalar okunmalıdır.

c. Deneyin amacı anlaşılmalıdır.

d. Teorik altyapı oluşturulmalıdır.

e. Teori çalışılır.

f. Gerekli ölçüm ve örnekleme teknikleri öğrenilmeli, kullanılabilirlikleri kontrol edilmelidir.

g. Ölçümden elde edilecek sonuçların değerlendirmesi için uygun bir yöntem geliştirilmelidir. h. Kontrol parametreleri ve cihazla ilgili olası varyasyonlar belirlenmelidir.

3. Her grubun deney yazılı sınavı ile devam edip etmeyeceğine sorumlu danışmanın yetkisindedir. Bu her öğrencinin laboratuvara iyi hazırlanmış olarak gelmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir ki, sınav soruları cihazın gerçek işlemleri ile birlikte teoriyi de kapsayabilir.

4. Deney klavuzu yararlı sonuçlara varmak için ilgili analitik tartışma tipinin ve deneyin yürütülmesinde tamamen bir rehber gibi kullanılmalıdır.

5. Grup üyeleri başkalarına müdahale etmemek için çok dikkatli olmalıdır. Laboratuvarda herhangi bir “eğlenme” kabul edilmeyecektir. Bu tür davranışlar fark edildiğinde tüm grubun çalışmaları durdurulacak ve grup belirli deney için “başarısız” olarak kabul edilecektir.

6. Deney için ek donanım ya da malzemeler gerekli ise görevli danışman haberdar edilmelidir. Gruplar ekipmanların kötü kullanımı sebebiyle kırılmasından ve onarımından sorumlu olacaklardır.

7. Her çalışmanın sonunda gruplar, kendi etrafındaki ekipmanları ve alanı temizlemek zorundadırlar.

8. Her grup yaptıkları her bir deney için bir rapor hazırlayacaklardır. Raporlar iki hafta içerisinde danışman tarafından değerlendirilecektir. Öğrencilere daha önce hazırladıkları raporları görmeleri ve hatalarını tekrarlamamaları tavsiye edilmektedir.

9. Raporlar danışman tarafından özel bir istisna olmadıkça deney yapıldıktan bir hafta sonra teslim edileceklerdir.

10. Raporlar el ile veya bilgisayar ile yazılmalıdır. El ile yazılacaksa anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

III. Uyarılar

1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.

2. Laboratuvarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, eldiven gibi) mutlaka kullanılmalıdır.

3. Laboratuvar önlüğünün düğmeleri daima iliklenmiş olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikelidir.

4. Daima düztabanlı ve tabanı kaygan olmayan kapalı ayakkabı giyilmelidir.

5. Laboratuvara gelmeden önce ön çalışma yapılmalıdır. Verilen deney kılavuzu ve kullanılacak malzemeler ile ilgili ihtiyaçlar dikkatlice okunmalı ve tedarik edilmelidir. Derse gelirken defter, kalem ve hesap makinesi getirilmelidir.

6. Tehlike veya bir arıza anında mutlaka acil olarak dersin sorumlu öğretim elemanı bilgilendirilmelidir.

7. Laboratuvarda yemek, içmek ve laboratuvar malzemesini bu amaçla kullanmak güvenlik açısından yasaktır.

8. Cilde veya göze kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı ve laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.

9. Asla kimyasalların tadına bakılmamalıdır.

10. Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalı ve bu tür maddeler ile çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.

11. Hiçbir zaman içinde kimyasal bulunan kap koklanmamalıdır.

12.Laboratuvarda kullanılan malzemeler hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.

13. Çalışma esnasında uzun ise saçlar mutlaka toplanmalıdır.

14. Ağızla sıvı çekilmemelidir. Mutlaka puar kullanılmalıdır.

15. Deney düzeneği kurulurken elektrik, su ve gaz tesisatlarının durumuna dikkat edilmelidir. 16. Laboratuvarı en son terkeden kişinin gerekli kontrolleri yapması gereklidir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu