Gıda Mühendisliği Bölümü ve Mesleği

GIDA BİLİMİ

Gıda maddeleri ve bileşenlerinin kimyasal, fiziksel bileşimleri ile biyokimyasal ve biyofiziksel özelliklerini inceleyen, birden fazla gıdanın birlikte kullanılmasının birbiri ile etkileşimlerini ve farklı koşullardaki değişikliklerini araştıran bilimdir.

GIDA TEKNOLOJİSİ

Gıda bilimi bulgularından yararlanarak, teknolojik koşulları kullanmak suretiyle gıdaların muhafazasını, üretimini ve hazırlanmasını sağlayan, bunun yanı sıra bu ürünlerin ambalajlanması, depolanması, aşınması ve pazarlanması ile uğraşan teknoloji dalıdır.

KONULARI

Gıdalar ve bileşenleri

Gıdaların besleyici özellikleri ve fonksiyonları

Gıda üretim sistemleri

Gıda katkı maddeleri

Gıda ambalajlama, depolama ve taşıma

Gıda analizleri

Gıdalarda bulunan yararlı ve zararlı mikroorganizmalar

Gıda güvenliği ve hijyen

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda bilimi bilgilerinden yararlanmak isteyen gıda teknolojisi için gerekli olan alet, araç, makine ve cihazların tasarımı, üretimi ve üretim hattına uygulanmasını sağlar.

Gıda mühendisi

Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

Gıda Mühendislerinin Temel Görevleri;

Beslenme değeri yüksek ve güvenli besin üretmek,

Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,

Gıda maddelerini değerlendirmek,

Gıda kaynak savurganlığını önlemek,

Gıdanın nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak,

Hammaddeden çok yönlü yararlanmak ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir.

GÖREVLER

Bunların yanı sıra;

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi;

Bu bilgilerin ülke gereklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi de Gıda Mühendislerinin görevleri arasındadır.

Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, “Gıda Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır.

Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

Çalışma ortamı ve koşulları

Gıda mühendisleri, fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin bulunduğu yerlerde kontrol işlemlerini yaparlar.

Üretim çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler.

Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekir.

Kullanılan alet ve malzemeler:

– Tartı ve ölçüm aletleri

– Laboratuar aletleri

– Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri

– Bilgisayar

– Her türlü gıda üretim materyali

ÇALIŞMA OLANAKLARI

Kamuda;

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Türk Standartları Enstitüsü ve

Belediyelerde

Özel sektörde;

gıdayla ilgili işletmelerde,

proje mühendisi,

işletme mühendisi,

yatırım uzmanı,

danışman ve kalite uzmanı

BESLENME NEDİR ?

Organizmanın büyümesi, yıpranan ve yaralanan dokuların tamiri için yiyecek maddelerinin alınmasından onların vücuda yararlı hale getirilmesine kadar geçen olaylar sürecidir. Beslenme karın doyurmak değildir.

Vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına “yeterli ve dengeli beslenme” denir .

İnsanın gereksinmesi olan ve besinlerin bileşiminde yer alan 40’ı aşkın besin öğesi kimyasal yapılarına ve vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre 6 grupta toplanır. Bunlar; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller vitaminler ve sudur.

Proteinler: Vücuttaki organların temel taşı olan proteinler hücrelerin kendilerini yenilemelerini sağlarlar. Proteinler günlük besinimizin %15’ini oluşturmalıdır. Proteinlerin 1 gramı 4 kcal enerji verir.

Karbonhidratlar: Patates, ekmek, süt, yoğurt, meyve-sebze ve unlu gıdalarda bulunan karbonhidratlar vücudumuzun ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar günlük besinimizin %50’sini oluşturmalıdır. Karbonhidratların 1 gramı 4 kcal içerir.

Yağlar: Yağlar da proteinler gibi hücrelerin kendilerini yenilemelerine yardımcı olurlar. Yağlar günlük besinimizin en fazla %30’unu oluşturmalıdır. Her gramı 9 kcal enerji verir.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu