Gıda Mikrobiyolojisi Deneyi: Koliform Grup / Fekal Koliform / E.coli Sayımı

Koliform grup denildiğinde fakültatif anaerob, gram(-),spor oluştarmayan,35°C’de 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan çubuk bakteriler anlaşılır. Başlıca koliform grupları E.coli,Entereobacter cloacae ,Klebsiella pneumoniae ve Citrobacter freundii dir.

Fekal koliformlar 44-46 °C arasında E.coli (EC) broth besiyerinde laktozu fermente ederek gaz oluşturabilen dışkı kökenli koliformdur. Citrobacter , Klebsiella ve E.coli yaygın olarak bilinen koliform bakterilerdir. Bunların en önemlisi ise E.coli’ dir.

Enterobacter familyasına ait Gr(-),sporsuz,çubuk  şeklindedir. Doğrudan  bağırsak  kökenlidir. E.coli  farklı  antijenik  özellikleri ile çok  sayıda  suş ve serotipe ayrılmaktadır. Bazı suş  ve serotipler insan ve hayvanlar için patojeniktir.E.coli, sığır eti,etli börek,patates salatası , mayonez,  içme suyu (dışkıdan suya bulaşması)  bununla beraber pastörize edilmemiş meyve suyunda,salamlarda,salatalarda bulunabilmekte  ve  insanlarda hastalıklara hatta  ölümlere   neden olabilmektedir. Hastalık belirtileri ise; kanlı isal, üşüme,ateş ve karın kasılmasıdır.

Koliform grup içinde sadece E.coli’  nin doğal olarak bulunduğu  yer sıcak kanlı hayvanlar olarak bilinen memeli ve kanatlı hayvanların sindirim sistemlerinin alt bölgeleri ve dolayısıyla dışkıdır. Bu nedenle gıda içme ve kullanma suyu, deniz, havuz, vb. yerlerde fekal kontaminasyonun göstergesi olarak E.coli aranır. E.coli ’nin insanları ve hayvanları ölüme kadar götüren ve primer patojen olan E.coli  O157:H7 gibi serotipleri de vardır. Grubun diğer üyeleri doğal olarak toprak veya bitki kökenli olabilir.  Bu nedenle hiçbir gıdada E.coli’ ye izin verilmez iken bazı gıdalarda belirli sayılarda koliform bakteriye izin verilir. Ancak bu üyelerin dışkı kökenli olanları kuşkusuz fekal kontaminasyonun göstergesidir. Aslında koliform grup içinde fekal koliform olarak  tespit edilen bakterilerin büyük çoğunluğu E.coli’dir. Fekal E.coli deyimi ise kullanılmaz , çünkü E.coli zaten fekal bir bakteridir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu