Gıda Maddeleri Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

GIDA MADDELER SATI VE TOPLU TÜKETM YERLERNDEN NUMUNE ALMA REHBER

Yayın No:626

Ankara 999

Bu Rehber, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4128 sayılı Kanunla deiik 41.inci maddesine dayanılarak, gıda maddelerinden analiz için numune alınırken uyulacak kurallar ile numune alma ilerine ilişkin dier hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, numune alımı işlemlerinin bu Rehber hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Gıda Maddelerinden Numune Alma ve Analiz için Gönderme, 4128 sayılı Kanunla deiik 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesi gereği çıkarılan 10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayılı “Gıda Üretim ve Satı Yerleri Hakkında Yönetmelik” in Bölüm III. Madde 40, 41, 42, 45 hükümleri dahilinde yapılır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu