Gıda Güvenliği ( Prof. Dr. Mustafa TAYAR )

 • GENEL GIDA HİJYENİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

 • Hijyen ve Sanitasyon

 • Gıda Güvenliği

 • Gıda Güvenliği ve Belediyeler

 • Sağlık ve Kaliteli Gıda Hakkında Tüketici Beklentileri

 • Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği

 • Gıda Kalite Yönetim Sistemleri

 • ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Ön Gereksinim Programları (GMP/GHP)

 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

 • Gıda Zincirinde Standart Trafiği ve FSSC 22000

 • GIDA KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ

 • Temel Gıda Tehlikeleri

 • Mikrobiyolojik Tehlikeler

 • Gıda Zehirlenmeleri

 • Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri

 • Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar

 • Gıda Kaynaklı Mikrobiyel İntoksikasyonlar

 • Bakteriyel Gıda Kaynaklı Hastalıkların Semptomları

 • Gıda Kaynaklı Virüsler

 • Virüslerin Gıdalara Bulaşma Yolları ve Riskli Gıdalar

 • Primer (Kaynağında) Kontaminasyon

 • Sekonder (İşleme ve Tüketim Sürecinde) Kontaminasyon

 • Risk Grubu Gıdalar

 • Küfler ve Mikotoksinler

 • Prionlar

 • Paraziter Tehlikeler

 • Kimyasal Tehlikeler

 • Kimyasal Tehlike Limitleri

 • Gıda Kontaminantları

 • Gıdaların bileşiminde bulunan kimyasal tehlikeler

 • Zehirli Bal

 • Mantar Zehirlenmeleri (Mycetismus)

 • Bakla Zehirlenmesi (Favizm)

 • Patates Zehirlenmesi

 • Çevrede Bulunabilen ve Gıdalara Karışabilen Kimyasal Tehlikeler

 • Dioksin ve Furan Türevleri

 • Poliklorlu Bifeniller

 • Radyonüklidler

 • Normal Gıdalarda Bulunan ve Özel Koşullarda Toksik Etki Gösteren Kimyasal Tehlikeler

 • Biyojen Aminler

 • Pişme Sırasında Oluşan Kimyasal Tehlikeler

 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)

 • Akrilamid

 • Gıda Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar

 • Gıdalara Karışabilen Kimyasal Tehlikeler

 • Veteriner İlaç Kalıntıları

 • Hormon ve Hormon Benzeri Maddeler

 • Tarımsal İlaç Kalıntıları (Pestisidler)

 • Ağır Metaller

 • Kurşun

 • Cıva

 • Arsenik

 • Kadmiyum

 • Antimon

 • Bakır

 • Çinko

 • Alüminyum

 • Kobalt

 • Selenyum

 • Kalay

 • Gıdaların Temas Ettiği Yüzeylerden Bulaşan Kimyasal Tehlikeler

 • Deterjan ve Dezenfektan Madde Kalıntılarından Kaynaklanan Kimyasal Tehlikeler

 • Ambalaj Malzemelerinden Gıdalara Geçen Kimyasal Tehlikeler

 • Fiziksel Tehlikeler

 • Gıda Alerjileri

 • Allerjen Kontrolü

 • Alerjiye Neden Olan Gıdalar

 • GIDA İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK DEZENFEKSİYON

 • Temizlik

 • Temizlik Çeşitleri

 • Fiziksel Temizlik

 • Kimyasal Temizlik

 • Bakteriyolojik Temizlik

 • Zamana Göre Temizlik

 • Günlük Temizlik

 • Periyodik Temizlik

 • Elle Yapılan Temizlik

 • Elle Temizlikte Kullanılan Aletler

 • Temizlikte Kullanılacak Su ve Özellikleri

 • Temizlik Maddeleri

 • Temizlik Maddelerini Saklama Koşulları

 • Temizlikte Etkili Faktörler

 • Temizlik Aşamaları

 • Temizlik Maddesi Seçimi

 • I. Alkali Bileşikler

 • ı. Asit Bileşikler

 • Yüzey Aktif Bileşikler

 • Kalsiyum Bağlayıcı Bileşikler

 • Süspansiyon Hâline Devam Ettiriciler

 • Köpük Önleyiciler

 • İşletmelerde Temizlik Programları

 • Temizliğin Yapılması

 • Dezenfeksiyon

 • Gıda İşletmelerinde Dezenfeksiyon

 • Dezenfeksiyon Yöntemleri

 • Fiziksel Dezenfeksiyon

 • Yüksek Isı Uygulamasıyla Dezenfeksiyon

 • Kimyasal Madde (Dezenfektan) Uygulamasıyla Dezenfeksiyon

 • Kimyasal Dezenfektanların Özellikleri

 • Hücre Zarına Etkili Dezenfektanlar

 • Hücre Proteinlerini Denatüre Eden Dezenfektanlar

 • Mikroorganizma Enzimlerinin İşlevlerini Bozan Dezenfektanlar

 • Kimyasal Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler

 • Radyasyon Uygulamasıyla Dezenfeksiyon

 • Dezenfeksiyon Maddeleri ve Özellikleri

 • Halojenler

 • Klor Açığa Çıkaranlar (Aktif Klor Bileşikleri)

 • İyotlu Dezenfektanlar

 • Yüzey Aktif Bileşikler

 • Quarterner Amonyum Bileşikleri

 • Amfoter Bileşikler

 • Biguadinler

 • Oksidan Maddeler

 • Hidrojen Peroksit

 • Ozon

 • Alkali ve Asit Bileşikler

 • Alkoller

 • Aldehitler

 • Formaldehit

 • Kükürt Dioksit

 • Fenol Derivatları

 • Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri

 • Ağır Yağ ve Kirlerin Temizliği

 • Temizlenecek Alanlar

 • Kapı ve Pencereler

 • Cam Temizliği

 • Pis Su Izgaraları ve Zemin

 • Zemin Temizleme Metotları

 • Çalışma Tezgâhları

 • Duvar ve Fayanslar

 • Lavabo-Tuvalet Temizliği

 • Çöp Kutuları

 • Personel Soyunma Odaları

 • Malzemelerin Temizliği

 • PEST KONTROLÜ (zararlılarla mücadele)

 • İnsektler ve Miteler

 • İnsektlerle Mücadele Yöntemleri

 • İşletmeye İnsekt Girişinin ve Yerleşiminin Engellenmesi

 • İnsekt Eradikasyonu

 • Mekanik Yok Etme

 • Hava Perdeleri İle Girişin Önlenmesi

 • Elektrikli Işık Kaynakları İle Yakalama

 • Biyolojik Mücadele

 • Isı İşleminin Kullanılması

 • Mikrodalgalar ve Yüksek Frekanslı Enerji Kaynaklarının Kullanımı

 • Kontrollü Atmosfer Koşullarının Kullanımı

 • İnsektisitlerin Kullanılması

 • Fumigantların Kullanılması

 • Rodentler

 • Rodentlerle Mücadele Yöntemleri

 • Biyolojik Yöntemler

 • Fiziksel Yöntemler

 • Kimyasal Yöntemler

 • GIDA İŞLETMELERİNDE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

 • İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

 • Tesis Özellikleri

 • Yerleşim (Dış çevre) Koşulları

 • Üretim Alanı ve Altyapı

 • Mekânlar

 • Zeminler

 • Duvar Yüzeyleri

 • Tavanlar

 • Pencereler

 • Kapılar

 • Gıda Maddeleri ile Alet ve Ekipmanların Temizlenmesinde Kullanılan Evyeler

 • Teknik Donanım, Alet ve Ekipman

 • Alet, Ekipman ve Makineler

 • Yardımcı Ekipmanlar

 • İşyerinde Kullanılacak Su, Buz ve Buhar

 • Sıvı Atık Hatları ve Katı Atıkların Depolanması ve Uzaklaştırılması

 • Çöp Bidonlarının Temizliği

 • Sosyal Tesis ve Tuvaletler

 • Havalandırma

 • Aydınlatma

 • İşyeri Çevresi

 • Hammadde Kabul Yerleri

 • Depolama

 • Laboratuvar

 • Yakıt Depoları

 • Elektrik Santrali ve Jeneratör

 • Temizlik ve dezenfeksiyon

 • Evcil Hayvanlar

 • Zararlı Canlılar

 • Personel Eğitimi

 • Ekipman Özellikleri

 • Personel Hijyeni

 • Hastalık kontrolü

 • Temizlik

 • Eğitim ve Yetiştirme

 • Denetim

 • Personel Sorumlulukları

 • İşveren Sorumlulukları

 • Bulaşma Kaynağı Personel

 • Personel Hijyeni ve Davranışları

 • Deri

 • Parmaklar

 • Tırnaklar

 • Saç

 • Gözler

 • Ağız

 • Burun

 • Bağırsaklar

 • El Hijyeni

 • El Yıkama

 • Kimler El Yıkamalı?

 • Ne Zaman El Yıkanmalı?

 • Nerede El Yıkanmalı?

 • Nasıl El Yıkanmalı?

 • Amaca Göre El Yıkama

 • Eldiven Kullanımı

 • Personel Sağlık Durumunun Kontrolü

 • Hammaddenin Teslim Alma, Depolama, Taşıma ve Dağıtım Koşulları

 • Depolama

 • Taşıma (Nakliye) ve Dağıtım

 • İzlenebilirlik ve Ürün Geri Çağırma (Toplama) Programı: “Recall”

 • GIDA DENETİMLERİNDE DENETÇİ DAVRANIŞI VE ETİK

 • Gıda Denetimi

 • Teftiş

 • II. Gıda Denetimine Özgü Bazı Davranışlar

 • GIDA MEVZUATI

 • Gıda Mevzuatının Tarihçesi

 • Yasal Düzenlemede Esas Alınacak İlkeler

 • Türk Gıda Mevzuatının Esasları

 • Ruhsat Nedir?

 • Türkiye’de Gıda Kontrol Örgütleri

 • Gayrisıhhi Müessese

 • Gayrısıhhi Müesseseler Neye Göre Ayrımlanır?

 • Denetimleri Nasıl Olmaktadır?

 • Başvurusu Nasıl Olur?

 • BESLENME VE SAĞLIK

 • Tanımlar

 • Gıda

 • Beslenme

 • Kötü Beslenme

 • Malnütrisyon

 • Aşırı Beslenme

 • Optimal Beslenme

 • Yeterli ve Dengeli Beslenme

 • Yetersiz ve Dengesiz Beslenme

 • Besin Öğeleri

 • Makro Besin Ögeleri

 • Protein

 • Proteinlerin Organizmadaki Fonksiyonları

 • Günlük Protein Gereksinimini Etkileyen Faktörler

 • Proteinin Biyolojik Değeri

 • Karbonhidratlar

 • Beslenmede Karbonhidrat Gereksinimi

 • Karbonhidratların Beyin Çalışmasına Etkisi

 • Yağlar

 • Yağların beslenmemizdeki fonksiyonları

 • Su

 • Su Gereksinimi

 • Su Gereksinimini Etkileyen Faktörler

 • Vücut Sıcaklığı, Çevre

 • Hastalık ve Yaralanma

 • Hamilelik ve Emzirme

 • Suyun organizmadaki fonksiyonları

 • Organizmanın Su Kaynakları

 • Mikro Besin Öğeleri

 • Minerallerin Görevleri

 • Besinlerin Fonksiyonları

 • Büyüme ve Onarım

 • Koruma

 • Beslenmenin Yaşam Kalitesine Etkileri

 • Besin Grupları ve Çeşitlilik

 • Grup 1: Et, tavuk, balık, sakatat, yumurta, kuru nohut, fasulye, mercimek ve bu besinlerden yapılan ürünler

 • Grup 2: Süt ve sütten yapılan ürünler

 • Grup 3: Taze sebze ve meyveler

 • Grup 4: Tahıllar ve tahıllardan yapılan ürünler

 • Diğer Besinler

 • GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK İLİŞKİŞİ

 • Genetiği Değiştirilimiş Organizmalar

 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Sağlık Üzerine Etkileri

 • GDO’ların Yararları

 • Gıda Miktarının Artırılması ve İçeriğinin Zenginleştirilmesi

 • Gıdaların Alerjik Özelliklerinin Azaltılması

 • Gıdaların Aşılama Amacıyla Kullanımı

 • Gıdaların Tedavi Amacıyla Kullanımı

 • Herbisit ve Pestisitlerin Kullanımındaki Azalmaya Bağlı Yararlar 310 GDO’ların PotansiyelRiskleri

 • Artmış Alerjik Reaksiyon Riski

 • Antibiyotik Direnç Genleri

 • Hukuki Boyut

 • GDO’nun Sosyoekonomik Boyutları

 • GDO Biyolojik Çeşitliliği Etkiler mi?

 • GDO Çiftçiye Yarar Mı Yoksa Zarar mı?

 • GDO Açlığa Çare Olur mu?

 • Sonuçlar ve Öneriler

 • Kaynaklar

 • Gıda Maddeleri Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu