Gıda Analiz Cihazları

1-HPLC Cihazı: 5-15 mikron metre kadar ince tanecikli ve 2-5mm çaplı kolonlarda 100-200 atm basınç altında gerçekleştirilen sıvı-sıvı kromotografidir (hem nitel hem nicel analiz imkanı veren yüksek basınçlı sıvı kromotografisi,yüksek performenslı sıvı kromotografisi olarakta  bilinir.) Dünyada en yaygın kullanılan kimyasal analiz yöntemidir.’’çevre sıcaklığında termal olarak kararsız bileşikleri ve yüksek polarlıktaki bileşikleri herhangi bir türevlendirme olmaksızın ayırabilir ve analiz edebilir.

2-ICP OES Cihazı: 70 civarında kimyasal elementin eser,minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir.Bütün ağır element analizlerinde kullanılır.

3-GC MS Cihazı: Kimya alanında gazların ve uçucu maddelerin analizleri ve ayrılmasında uygun bi metod olarak yaygın bir şekilde kabul edilmiştir.bir karışımda gaz halinda bulunan veya kolayca buharlaşanbilen bileşenlerin birbirinden ayrılması amacıyla gaz kromatografisi yöntemi kullanılır.

4-Değirmen: Buğdayı un haline getirerek analize hazırlar.5 dişli bir değirmen,un analizlerinde kullanılır.

5-Öğütücü: Büyük taneleri öğüterek istenilen büyüklüğe getirerek analize hazırlar.büyüklüğünü tayin eder.

6-Gluten makinesi: Gluten analizlerinde kullanılır.tampon çözeltisiyle yıkanarak gluten elde edilir.buğday ve un analizlerinde kullanılır.

7-Gluten santrifüjü: Elde edilen gluteni merkezkaç kuvvetiyle 5 dk da suyu süzülür.

8-Etüv: Rutubet analizi için kurutma işlemi yapılır.

9-Protein: yakma ünitesi:yakma ve destilasyon işlemi yapılır.

10-Kül fırını:Numune yüksek sıcaklıkta yakılarak kül haline getirilir.kül analizlerinde kullanılır.

11-İnkübatör: İstenilen sıcaklık aralıklarında mikroorganizmaların üremesi sağlanır.

12-otoklav:121 0C de besiyerlerin ve cam malzemelerin sterilizasyonunu sağlar.

13-Mikroskop: numunenin içindeki en küçük yapı taşlarını görmeyi sağlar.

14-Süt Santrifüjü: Yağ Tayini yapılır.

15-Hamselüloz

16-Refraktometre: Kırılma indisi ve nem analizi yapılır.

17-Soxlet-Yağ Tayin Cihazı

18-Tintometre: Renk Tayini yapılır.

19-Sedimantasyon Cihazı: Unun ekmeklik kalitesi ve protein miktarını bulmak için kullanılır.

20-Hektolitre: Tahılların hacim ağırlığı bulunur.

21- Piknometre: Sıvıların Yoğunluğu bulunur.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu