Gıda Ambalajlama ve Depolama Ders Notları ( Dr. Hasan METE )

Sektörler üç ana grupta toplanır;

●Tarım (gıdayı da kapsar)

●Sanayii (gıda üretimini de kapsar)

●Hizmet (yiyecek içecek hazırlamayı da kapsar)

Gıda üretim sektöründe gelişim;

●Uzun süre küçük ölçekli işletmeler tarafından gıdalar üretildi,

●Nüfusun hızla artışı sermaye ağırlıklı gıda işletmeleri kurulmasını gerektirdi,

● Dünya ile rekabet ihtiyacından ülkemizde de ileri

Gıda Sanayiinde Ambalaj:

●İçine konulan gıdaların,

●Son tüketiciye bozulmadan,

●En az toplam maliyetle,

●Güvenilir bir şekilde ulaştırmasını,

●Tanıtılmasını sağlayan bir araç diye tanımlanabilir.

Bir cevap yazın