Gıda Ambalajının Türleri

Ambalaj üretiminde kullanılacak malzeme; ürünü üretildiği noktadan, satışa sunulacağı noktaya kadar olabilecek taşıma risklerinden ve hasardan koruyan, sunum noktasında ise; ürünün taşıyıcı ambalajdan çıkartıldıktan sonra ya da doğrudan raflara konabilmesini sağlayacak türden olmak zorundadır. Ambalaj in tarihçesine baktığımızda, kullanılan malzemelerin bazılarının günümüzde de hala kullanılmakta olduklarını, bazı yeni malzeme ve ambalajlama yöntemlerinin ise; günün gereksinmeleri doğrultusunda kullanıma girdiklerini gözleriz.

Seramik

Seramik kap üstüne üreticisinin adı basılmaya başlandıktan sonra ambalaj malzemesi olarak kabul edildi. Seramik ambalaj in üretim süreci uzun ve pahalıdır.

Ahşap

Fiziksel özellikleri nedeniyle, en uzun süredir kullanılmakta olan ambalaj malzemelerinden biridir. Genelde ağır yada büyük malların ambalajlanmasında kullanılır. Hava geçirme özelliği, taze meyve ve sebzelerin korunması ve nakliyesinde güvenilir bir ambalaj malzemesi olmasını sağlar.

Ambalaj malzemelerinin en eskisi olan tahta hala önemini korumaktadır. Tahtadan kafesli veya düz sandıklar kontraplak kutular, hafif, ufak kutular ve diğer ambalaj malzemeleri ile birlikte değişik biçimde kutular yapılabilmektedir. Özellikle yaş meyve ve sebze sahasında tahta sandıklar geniş oranda kullanılmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde olan ülkelerde çok sık kullanılan bir yerli ham maddedir. Gelecekte de kullanılacaktır. Bu tip ambalaj gelişmiş olan ülkelerde yok etme ve çevresel açıdan problemlere neden olmaktadır. Tekrar kullanma imkanı yok gibidir, bunları yok etmede kullanılacak iş gücü pahalıdır. Bazı ülkeler, örneğin Avustralya tahta ambalajda ancak, tahtanın orman hastalıkları ve çeşitli böcekler taşımadığına dair bir sertifika olduğu zaman ithal etmektedir.

Ancak dayanıklılığı ve ekonomik olma durumu en iyi şekilde düzenlemek gerekmektedir. Bunu da yapabilmek için tahtanın yapısını ve bunu kullanma işlemlerini iyi bilmek gereklidir.

Oysa birçok gelişmekte olan ülkede bu işlemler en az kalifiye olmuş işçiler tarafından yapılmakta, tahtanın nem muhtevası bilinmemekte, ikinci kalite tahta kullanılmakta ve kullanılan çiviler uygun boyutlarda olmamaktadır.

Bit durumda ise tahta ambalajların taşınması çok zor olmaktadır. Üzerinde kıymıklar bulunan bir ambalajın işçiler tarafından taşınması kolay olmamakta ve birçok ülke bu şekilde bir ambalajı kabul etmemektedir. Tahta kutularda dikkat edilecek diğer bir husus da mukavva kutuda olduğu gibi kutu boyutlarıdır.

Türleri:

Çivili Sandık-Lata Sandık
Tel Dikişli Sandık
Katlanabilir Sandık
Paletler: Nakliyeden doğan hasarlara karşı koruyan bir elemanlardır

Stoklanma, yüklenme ve taşınmada ekonomi, güven ve kolaylık sağlarlar.

Cam

Tekrar tekrar kullanılabilir, dayanıklı, kimyasal maddelere karşı dirençli ve sağlıklıdır. Bu nedenle, katı ve sıvı yiyeceklerin, ilaçların ve kozmetiklerin ambalajlanması, depolanması için çok uygundur.

Taşıyacağı her tür ağırlığa dayanıklıdır. Cam, bütün dünyada gıda malzemeleriyle doğrudan temasına izin verilen birkaç malzemeden biridir. Tümüyle dönüşümlü bir malzemedir.

Günümüzde ise klasik kullanımın yanı sıra, cam teknolojisinin ilerlemesiyle çeşitli özellikler kazandırılmış cam ürünler inşaat, nakliye, paketleme, aydınlatma, optik elektronik ve telekomünikasyon gibi bir çok sanayi dalına girmiştir.
Cam Şişeler: Meşrubatlar, alkollü içecekler v.s. Cam Kozmetik Ambalajları: Parfüm şişesi, kozmetik kavanozlar. Pahalı ürünlerde camın yerini başka hiç bir malzeme alamamaktadır.

Cam çeşitli kimyasal maddelerin (silisyum dioksit, sodyum karbonat, potasyum hidroksit ve kireç) karışımından, yüksek sıcaklık altında (ortalama 1300°c) meydana gelen, dış etkenlere dayanıklı, ışık geçirici özelliğe sahip bir maddedir.

Camın belirgin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

İnert bir maddedir, içine konulan ürünle reaksiyona girmez.
Renkli olduğunda (yeşil veya bal rengi) ürünü ışık etkisinden korur.
Gaz. su buharı, koku, aroma ve sıvı geçirgenliği yoktur, dışarıdan bulaşma olmaz ve ürün özellikleri kaybolmaz.
Şeffaf olması avantajdır, içindeki ürün görülebilir.
Üretimden hemen sora sterilize edilebilir.
İç basınç ve düzey yüklere dayanıklıdır.
Biçim değiştirmez.
Ağırdır; (bu özelliği dezavantajdır).
Kırılgandır; (bu özelliği dezavantajdır);

Üretimi 4000 yıl öncelere dayanan camın ilk kullanımı, diğer malzemelerde olduğu gibi (demir ve bronz) süs eşyası olarak başlamış, daha sonraları şekillendirme olanaklarının artması ile ev eşyası, şişe pencere camı, gözlük camı olarak gelişimini sürdürmüştür.

Günümüzde ise klasik kullanımının yanı sıra, cam teknolojisinin ilerlemesiyle çeşitli özellikler kazandırılmış cam ürünler inşaat, nakliye, paketleme, aydınlatma optik elektronik ve telekomünikasyon gibi bir çok sanayi dalma girmiştir.

Cam üretim yöntemi üç çeşittir:

Elle
Yarı otomatik
Tam otomatik

Cam Ambalaj Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar:

Camın taşıyabileceği ağırlık, şişe ya da kavanozun iç hacmiyle bağımlıdır. Ürünün ambalajlanacağı sürede sıcak ya da soğuk olması, camın genleşme özelliği nedeniyle ciddi bir önem taşır. Bu nedenle cam ambalajı tasarlayan tasarımcı, sözü edilen bu detaya önem vermelidir.

Kağıt

Sahip olduğu nitelikler nedeniyle varlığını, önemini her zaman koruyan kağıt, çevreyi az kirleten dönüşümlü bir malzemedir. Üretim sürecinde kağıt hamuruna farklı maddeler eklenerek değişik nitelikte kağıtlar ve eklenen boya ile renkli kağıtlar elde edilebilir.

“Kraft” kağıdı Kağıt Zarf ve Torbalar: Gıda malzemeleri, hediyelik eşya, tekstil ürünleri, ayakkabı ve benzen ürünler için kullanıldıkları gibi, endüstriyel ürünlerin paketlenmesinde de kullanılırlar. Bir markanın ticari amblemini taşıyan bir alış veriş torbası aynı zamanda üretici ya da satıcı firmanın reklam aracı
halindedir.

Kağıt Poşetler: Fazla yük alabilen ve geleneksel sebze, meyve ambalajlarıdır.

Kağıt Çuvallar: Ağır ürünlerin ambalajlamasında kullanılmaktadır.

Kağıt, mukavva ve kartonların ambalajlama alanındaki önem gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, ürünü dış etkilerden özellikle ısı ve ışıktan koruyan değişik kağıt türleri bulunmuştur.

Sargılık kağıtların başlıca çeşitleri krepon kağıtları, neme dayanıklı kağıtlar, sültit kağıtlar, selofan, yağ geçirmez, transparan, parşömen, nebati parşömen ipek kağıtları ile kraft ve kraft taklidi kağıtlardır. Bu kağıtlar perakende satış yerlerinden tam otomatik ambalaj makinelerine kadar çok çeşitli yerlerde sargılık veya zarf. torba, kese kağıdı, poşet vb. biçiminde kullanılırlar. Sargılık kağıtlarla ambalajlamada malı bir arada tutma, dış etkenlerden koruma, bilgi verme ve kullanım kolaylığı işlevleri yerine getirebilmektedir. Sargılık kağıtların fiziksel özellikleri, metrekare ağırlığı ve kağıdın direncini belirleyen gerilme gücü, kopmadaki gerilim, yırtılma, delinme ve kırılma dirençleri en fazla kullanılan kriterlerdir.

Sargılık kağıtlara polietilen, lük ve paratin kaplanarak çeşitli özellikler kazandırılabilir. Karton ve mukavva ambalajlar ise hemen hemen her sanayii ürünün ambalajlamasında kullanılmaktadır. Kartonlar, ambalajlamada kutu haline getirilmekte ve kutular ambalaj sanayiinde üzerlerine gerekli baskılar yaptıkları, istenilen şekilde kesildikten sonra içleri doldurulmakta ve ambalaj makineleri ile gerekli yerlerden kıvrılarak yapıştırılmaktadır. Oluklu mukavvalar ise, birçok ürünün dış ambalajında yer alması nedeni ile ambalaj sanayiinde en fazla kullanılan malzemelerdir. Oluklu mukavvalar genellikle dış ambalajlamada kullanılmakta beraber, doğrudan doğruya da kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda sebze ve meyvelerin ambalajlamasında tahta sandıklar yerine oluklu mukavvadan imal edilmiş kutular kullanılmaya başlanmıştır.

Karton ve mukavva ambalajlar, küçük ünitelerin bir araya getirilerek, büyük paketler halinde satın merkezlerine gönderilmesinde, taşınmasında büyük oranda kullanılmaktadır. Karton ve mukavvaların kullanım alanlarına örnek olarak şunları verebiliriz: Konserve kutularının, makarna paketlerinin, çikolata paketlerinin, deterjan, kutularının, bisküvi paketlerinin ve. ihracat için bira, şarap ve şampanya ile diğer içki şişelerinin bir araya getirildiği mukavva kutular olarak kullanımı; (Son yıllarda özellikle içeceklerin ambalajlamasında plastik kasalar ve vakumlu plastik torbalarla tamamlanan mukavva altlıklar kullanılmaktadır.) Çeşitli margarin, peynir, tereyağı paketlerinin bir araya getirilerek toptancı ve perakendeci mağazalara naklinde kullanılan kutular olarak kullanımı; Tekstil mamullerinin perakende satışlarında kullanılan ve elde taşımayı kolaylaştıran karton çantalar olarak kullanımı; (özellikle palto ve takım elbise perakende satışlarında kullanılan ve sağlam kulpu sayesinde taşımada kolaylık sağlayan bu ambalaj şekli yaygın olarak kullanılmaktadır.) Ayakkabı sanayiinde ünite ve gönderme kutuları olarak kullanımı; Kimya sanayiinde boyalar, laklar ve plastik sanayinin kullandığı ürünlerin taşınmasında kullanılan kutular olarak kullanımı; Metalden yapılan çeşitli küçük ürünler, örneğin, radyo, televizyon, çamaşır makinesi vb. gibi ürünlerde ikinci ambalaj olarak kullanımı.”

Kağıt karton ve mukavva ambalajlar, pratikte hemen hemen en çok ilgi gören ambalaj malzemesidir. Gerek ürünü koruma özelliği gerekse maliyetin düşük. Olması bu ilgiyi teşvik etmektedir. Ayrıca kağıt ambalajların en büyük avantajı bir defa kullanılıp atılabilmesidir. Günümüzün en sorunlarından birisi olan çevre kirliliği ve çöplerin imhası konusunu kağıt ambalajlar büyük ölçüde halletmişlerdin Gerek artıkların az yer tutulması gerekse bunların yakılarak yok edilebilmesi bu tür ambalaj kullanım alanlarım genişletmiştir. Ayrıca. kağıt ambalajların bir avantajı da üzerlerine baskı işlemleri için kolay bir şekilde yapılabilmesidir. Böylece, reklam yapma olanağı da büyük ölçüde artmaktadır. Kağıt, etiket olarak da diğer ambalaj malzemelerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Etiket özellikle cam, teneke ve plastik ambalajların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Karton Ambalajlar

Hafif, ucuz, kolay üretilebilir, üzerine yazı basılabilir ve depolanabilir olması nedeniyle tüketim mallarının ambalajlanmasında, bilinen en eski ambalaj türlerindendir. Kuru gıdadan pasta ve dondurmaya, toz deterjandan oyuncak ve tekstile kadar bir çok ürünün ambalajı olarak kullanılır. Ürün ne olursa olsun; geleneksel karton ambalajların tasarlanma yöntemleri aynıdır.

Katlanan Karton Kutular

Çok Katlı Kartonlar

Karton Tepsiler: Dondurulmuş gıdalarda, hazır gıdalar, çeşitli tıbbi ve sanayi ürünlerin ambalajlarıdır.

Viol Tepsiler: Yumurta, taze meyve, sebze ve etlerin ambalajında kullanılır.

Kompozit Kutular: Gövdeleri ve kapaklan farklı malzemeden yapılan bu ambalajlar kahve, kakao, süt tozu, toz deterjan, ilaç ve benzeri malzemelerin ambalajlanmasında kullanılır.

Doldurulup, Yapıştırılan Ambalajlar: Tümüyle otomatik ambalajlama ürünleridir. Derin dondurulmuş gıdalar, hazır çorbalar, kahve, soslar, ayakkabı cilası ve bazı ilaç ambalajlarında kullanılır.

Kutu İçinde Kutu / Kutu içinde Poşet Ambalajlama: Süpermarket
raflarında bisküvi, kurabiye, çay vb. ürünlerin ambalajlanmasında
kullanılırlar. Dıştaki ambalaj değişik tür kağıtlar ve lamine malzemelerden içindeki plastik film, alüminyum yada lamine edilmiş özel kağıt torba dan oluşur.

Meşrubat ve Diğer İçeceklerin Konduğu Mukavva Ambalajlar:  Mumlu mukavva kutulardır. Süt, meşrubat, yoğurt, bebek mamaları, pudingler gibi gıda dolum sürecinde pastörizasyona olanak verirler.

Gıda Ambalajında Kullanılan Kağıtlar

Steril Ambalaj: Malzemeleri lamine edilmiş, polyester, polipropilen folyo olup; maliyetleri düşüktür. Sterilizasyon gerektiren tüm ürünlerin ambalajında kullanılır.

Tıbbi Ambalajlar:  Glasin adı verilen saydam parşömen, ameliyat pansumanı ambalajıdır.

Günümüzde Kartonun Kullanımı:  Polietilen, polipropilen film kaplı ya da lamine edilmiş kartonlar sağladıkları olanaklar sonucunda tasarımcıların tercih eniği ambalajlardır.

Ambalajın dış yüzü, satışa sunulduğu çevrede, ürünün reklamını yapabilecek tek unsurdur. Potansiyel alıcıya ürünün ne olduğu ve ne kadar olduğu hakkında bilgi verebilmelidir.

Tasarımın bütün yüzeyleri birbirleriyle iletişim içinde olmalı ve tüketicinin satın alması için bir neden oluşturabilmelidir. “Metallerden yapılan çeşitli küçük ürünler, örneğin; radyo, televizyon, Çamaşır makinesi vb. gibi ürünlerde ikinci ambalaj olarak kullanılır.”

Karton ambalajın bu tanıtıcı ve satıcı özelliği, yalnızca satışa sunulduğu noktada kalmaz. Kullanıldığı evde, bahçede, iş yerinde güçlü bir görsel hatırlatıcı olarak işlevine devam eder. Ürünün kullanılmaya ve tekrar satın alınmaya değer olduğunu hatırlatır.

Oluklu Mukavva

Hafif malların ambalajlanmasında, TV, müzik setleri gibi bir çok elektrikli aygıt, deterjan, gıda malzemesi ve benzeri ürünler, ambalajı olarak kullanılır. Daha çok koruyucu niteliği ağır basar. Katmanların sağlamlığı, Dalgalı tabakanın gücü, santimetre kareye düşen dalganın yüksekliği ve sayısı, Dalgaların katman sayısı (tekli, ikili, üçlü)dört önemli strüktürel özelliğidir.

İşleve Yönelik Uygulamalar: Ambalaja dışarıdan gelebilecek olan darbelere karşı yüzeyin güçlenmesi ve yastık niteliği ile ürünü koruyabilmesi için, polistren köpük, astar ve benzeri malzemelerle güçlendirilir. Endüstriyel boyuttaki ambalajlar, içlerinde ambalajlanmış diğer ürünlerin korunmasında, örneğin; yiyecek, deterjan, nalburiye ve benzeri ürünlerin nakliyesinde kullanılırlar.

Selefon

Önceleri yalnızca kaplama malzemesi olarak kullanılan “selofan” ki selofan tabakası ısı yardımıyla birbirlerine kusursuzca yapıştırılarak güçlü bir taşıyıcı haline gelmiştir. Parlak yüzeyi, onu kaliteli ürünlerin paketlenmesinde kusursuz bir ambalaj malzemesi haline getirir.

Metal Ambalajlar

Özellikle hazır yiyecekler, akışkan mallar, (meşrubat, alkolsüz içecekler) ambalajlanmasında kullanılır. Metal kutular bozulabilen gıdaların korunması ve nakliyesi için tasarlanmış en başarılı ambalajlardandır. Gıda dışında boya, kimyevi maddeler gibi ürünlerin de ambalajlanması amacıyla kullanılırlar. Alüminyumdan üretilen metal kutular, gazlı ve gazsız içeceklerin ambalajı olarak kullanılır.

“Kolayca açılıp kapatılabilmesi sayesinde tüketiciye rahatlık sağlar ve kullanıldıktan sonra çöp olarak yok edilmesi büyük sorun olmaz.”

Metal Kutular

Metal Tüpler: Diş macunu, tıraş kremi, yağlı ve sulu boya gibi malzemelerin ambalajında kullanılır. Bir kere sıktığımızda, yeni görüntülerini kaybederler.

Metal Aerosoller: Çelik, sac ve alüminyumdan üretilebilir.
Konserveler

Teneke ambalajlar, içindeki ürünü dış etkenlerden çok iyi bir şekilde koruyabilmeleri ve dayanıklı olmaları nedeniyle, özellikle sıvı ürünler ve konserve ürünleri için idealdir ve bu tür ambalajlar geniş ölçüde kullanılmaktadır. Tenekenin ambalaj malzemesi olarak özellikleri şu şekilde özetlenebilir.

1. Ambalajın kalınlığından tamamen bağımsız olarak ürünü ışık ve nem etkilerine karşı korur.

2. Kolayca lehim, kaynak ve perçin yapmak mümkün olduğundan çok çeşitli şekil verebilme imkanı vardır.

3. Oldukça hafif olmasına karşılık özellikle ürünü dış etkilere karşı, örneğin, çarpma ve sarsılmalara karşı iyi bir şekilde korur,

4. Yukarıdaki teknik özellikleri yanında ince tabaka halindeki teneke üzerine çeşitli baskılar yardımıyla renk, şekil ve yazı yazmak mümkündür. Böylece ambalajın reklam yapma işlevini de yerine getirdiği söylenebilir.

5. Dışardan içerisindekini göstermemesinden doğan dezavantajı, çok kolay olarak istenilen renk şekil ve büyüklüğün verilebilmesi ile azaltılabilmektedir.

Teneke ambalajlar taşıma ve depolamaya elverişliliği hafif ve şeklini sürekli muhafaza edebilmesi özelliği sayesinde ekonomik bir ambalaj türüdür. Teneke kutular dikdörtgen prizma veya daha çok silindirik biçimde imal edilmektedir. İçine konulan ürünlere göre kapanın şekilleri değişmektedir.

“Teneke konserve ve içki ambalajlan yapımında da yaygın olarak kullanılan silindirik teneke kutular bazen bir açacak yardımıyla, bazen de açacağa ihtiyaç göstermeyen açma kapama sistemleriyle donatılmaktadır.”

Silindirik teneke kutular yaygın olarak, sebze -meyve konserveleri, çocuk mamaları, balık ve et mamulleri, yemeklik yağlar, salça ve alkollü, alkolsüz içki ambalajlanmasında kullanılmaktadır.

Diğer bir metal ambalaj malzemesi alüminyumdur. Alüminyum gerek dış ambalajlamada gerekse iç ambalajlamada kullanılan bir malzemedir. Yumuşak bir madde olduğu için, çok ince yaprak haline getirilebilir. Çikolata, sigara ve çabuk bozulan ürünlerin ambalajlamanda kullanılır.

Alüminyum ambalaj tekniği acısından özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Fiziksel görünüm olarak parlak ve gösterişli bir malzemedir.
Işığa karşı en dayanıklı ham maddedir. Levha halinde bile ultravide ve infrarot ışınlarının oluşturduğu ışık oksitlenmelerine engel olabilmektedir. Isının yarattığı zararlı etkileri önlemektedir.
Mağazalardaki havalandırma için alınan önlemlerin yarattığı oksijen oksitlenmesini alüminyum : ambalaj malzemesi önleyecek niteliktedir. Gıda ürünlerinin sağlık şartlarına uygun olması ve bakterilere karsı dayanıklı olması için alüminyum levhalara sarılması tavsiye edilmektedir. Alüminyum levhalarının içine toz, vs. konmamakta. dışını silme ve yıkama mümkün olmaktadır.
Taşınması ve depolanması kolay, maliyeti de oldukça düşük bir malzemedir. Hafif bir metal olduğundan işlenmesi ve şekil verilmesi kolaydır. Kolayca açılıp kapatabilmesi sayesinde tüketiciye rahatlık Sağlar ve kullanıldıktan sonra çöp olarak yok edilmesi büyük sorun yaratmaz .

Plastik

Yiyeceklerin muhafazası bakımından en uygun ambalaj olan plastik kalıpla kolayca şekillendirilir. Sert ya da yumuşak, esnek ya da saydam olabilirler. Sıvı, katı, elyaf köpük, film halinde bulunup, sonsuz sayıda şekle ve renge bürünebilirler. Fiziksel karakterleri onları kolay deforme olmaktan ve bozulmaktan korur. Zor kırılırlar ve en yüksek üretim çizgisinde yeterlilik ve
uygunluk gösterirler. Tabla, torba, şişe, kutu vb., üretiminde türevleri olan Polivinil klorid, polipropilen, polietilen, polistren vb., plastikler kullanılır.

“Plastiğin tercih edilme sebeplerinden biri de hafif olmasıdır. Örneğin l lt. hacmindeki şişe farklı ambalaj malzemelerinden yapıldığında daha ağır olmaktadır,” Plastik Şişeler: Fiziksel nitelikleri nedeniyle, tahrip edilemez ve kırılmaz olması, üretim kolaylığını da beraberinde getirmektedir depolama ve yeniden
kullanımlar için bir çok avantajlar taşır.

Plastik Kap, Tepsi ve Tavalar

Kapaklı Kaseler: Kapaklı kaseler; yoğurt, dondurma ve süt ürünleri gibi gıdalarla, çeşitli deterjanların, tepsiler ise; meyve, tavuk, et ve et ürünlerini ambalajlanmasın da kullanılır.

Plastik Tüpler: Kullanım alanlarını, genellikle gıda, temizlik ve kozmetik malzemelerinin ambalajları oluşturur. Kullanılırken sıkıldıklarında alüminyum tüpler gibi şekil değiştirmezler

Plastik Şişe ve Kavanozlar: Cam ve metale alternatif olarak, kullanılır. Kozmetik ürünlerinin, otomotiv sanayiinde kullanılan çeşitli sıvıların, gıda sanayiinde yağların, alkolsüz gazlı içeceklerin, hardal, sos gibi ürünler sayılabilir.

Plastik Filmler: Nemi içeride ve dışarıda tutma özelliği nedeniyle gıdaları taze tutarlar.

Plastik Çanta ve Poşetler: Plastik çantalar, günümüzde alış verişlerde taşıyıcı torba olarak kese kağıdının yerini almıştır. Tekstil ürünlerinin ambalajında da kullanılan bu ürünler, bazı ülkelerde süt ambalajı olarak da kullanılmaya başlamışlardır. Sağlık sektöründe ve orduda plastik poşetler yiyecek ve tıbbi malzeme ambalajı olarak kullanılmaktadır.

Plastik Kaplama Malzemeleri

Vakumlu Ambalajlar: Vakumlanmış ambalajlardaki ürünlerin çürümüyor olması, fire oranını son derece düşürür.

Stretch Filmler: Tekli, çoklu paketlerde, istifleme ve kolileme işlemlerinde kullanılır. “Stretch” filmlerle ürünün kendi ya da ambalaj mm çevresi, gerilerek kaplanır.

Blister Ambalajlar: Kapsül, tablet gibi ilaçların ambalajlanmasında ve gıda paketlemesinde kullanılır.

Skin Ambalajlar: Ürün karton üstüne yerleştirildikten sonra, plastik filmle sarılır ve vakum uygulanarak, filmin ürünü deri gibi sarması sağlanır. Küçük el aletleri, oyuncaklar, pil, kalem ve benzeri ürünlerin ambalajlanmasında kullanılır. Bu tip ambalajlama sisteminin avantajı, ürünü taşıyan kartın üstünde gerekli bilgiyi içermeleri sayesinde, ürünün reklamını yapabilmeleri ve kolay satış olanağı sunmasıdır.

Folyolar ve Özel Ambalaj Filmleri

Neme ve oksijene dayanıklılığı nedeniyle, en iyi koruyucu malzemelerden biridir. Bütün dünyada gıda malzemeleri ile doğrudan temasa girmesine izin verilen bir kaç malzemeden biridir Tıbbi ve hassas malzemeler, dondurulmuş gıda, süt ve unlu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu