Genel Kimya Deney Raporu – Kimyasal Denge

Hacettepe Üniversitesi

GENEL KİMYA LABARATUARI (KİM – 120)

DENEYİN ADI

Kimyasal Denge

DENEYİN AMACI

Kimyasal tepkimeler, kimyasal bir denge kanununa yaklaşmaya çalışırlar. Denge konumunu belirleyen denge sabitidir. Bu deneyde denge Fe3+ iyonları ile izotiyosiyanat NCS- iyonları arasındaki tepkimenin denge sabitinin değeri saptanacaktır.

ARAÇ VE GEREÇLER

5 adet deney tüpü
Mezür
Büret
Beher
25 mL 0.002 M NaNCS
15 mL 0.2 M Fe(NO3)3

-GENEL KİMYA DENEY RAPORU-
(KİMYASAL DENGE)

DENEYİN ADI

Kimyasal Denge

DENEYİN AMACI

Kimyasal tepkimeler, kimyasal bir denge kanununa yaklaşmaya çalışırlar. Denge konumunu belirleyen denge sabitidir. Bu deneyde denge Fe3+ iyonları ile izotiyosiyanat NCS- iyonları arasındaki tepkimenin denge sabitinin değeri saptanacaktır.

KURAMSAL BİLGİLER

ÇÖZÜNÜRLÜK

Çözünürlük; bir maddenin başka bir maddenin belirli bir miktarı içerisinde belirli koşullarda çözünebilen miktarı olarak tanımlanabilir.

Örneğin; 100 gram suda çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarıdır. Ancak, bu bölümde molar çözünürlükten söz edilecektir. Ayrıca, çözünme miktarları için çözünür, az çözünür veya çözünmez diyebilmek için belirli miktarlar esas alınır.

Örneğin, oda sıcaklığındaki çözünürlüğü 0,1 Molardan büyük ise çözünür, çözünürlüğü 0,1 Molardan küçük ise az çözünür ve çok daha küçük ise çözünmez denir.

Ancak bir genelleme yapılacak olursa;

Anyonu Nitrat ve Asetat olan bütün maddeler suda çözünür.
Katyonu Amonyum olan bütün maddeler suda çözünür.
1A grubundaki metallerin bütün bileşikleri suda çözünür.
Hidrojen katyonu olan bütün asitler suda iyi çözünür.

Bunun dışında anyon veya katyonuna göre bazı maddelerin çözünürlükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Anyon     Verilen anyonla az çözünen tuz oluşturan katyonlar

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI

Az çözünen iyon yapılı bir katı madde su ile karıştırılınca çözünmeye başlar. Karışımın ilk anlarında çözünme hızlıdır. Ancak, iyonlar ortaya çıktıkça çözünme hızı zamanla azalır. Bu sırada oluşan iyonlar yeniden birleşerek çökmeye başlar. Bir süre sonra çözünme hızı ile çökme hızı birbirine eşitlenir. Bu durumda sistem dengeye ulaşmış olur. Denge halindeki böyle bir sistem doymuştur. Olay bir çözünme olduğundan bu dengeye çözünürlük dengesi adı verilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu