Futbolcu Beslenmesi ( Dyt. Merve ÇIRAY )

Son 20 yılda performansı artırmada beslenmenin önemine ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır!!!!

1990’lı yılların başlarında performansı artırmada antrenman ve kondisyonla birlikte doğru beslenmenin önemi vurgulanmaya başlanmıştır.

Bunun üzerine dünyada 2 önemli toplantı yapılmıştır.

1.1991 Lozan Görüş Birliği Toplantısı

2.1994 Zürih FIFA Spor Komitesi’nce düzenlenen Futbolda Performans için Besin ve Beslenme konulu görüş birliği toplantısı

1- Lozan’da 1991 yılında “Sporcu Beslenmesi” konusunda dünyanın en önde gelen 20 bilim adamının katıldığı sporda beslenmenin önemi konulu görüş birliği toplantısı yapılmıştır.

“ Diyet sportif performansı önemli şekilde etkiler. Antrenman ve maç öncesinde, sırasında ve sonrasında kalite ve kantitite olarak dengeli bir diyet, performansı maksimale çıkarır.

Uluslararası Görüş Birliği Konferansı

Lozan, 1991

2- Zürih’de 1994 yılında dünyanın en önde gelen spor dallarından biri olan futbol konusunda FIFA Spor Komitesi’nce düzenlenen Futbolda Performans için Besin ve Beslenme konulu görüş birliği toplantısı yapılmıştır.

Bu toplantıların temel konuları;

1-Sporcu/Futbolcu artan kalori ihtiyacını karşılamak ve bu sırada performansını artırmak için hangi besinlere ağırlık vermelidir?

2-Sporcuda terleme ve sıvı kaybı performansı düşüren en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle sporcunun sıvı ihtiyacı nasıl yerine konulmalıdır?

3-Sporcuların maç/antrenman öncesi, sırası, sonrası beslenmelerinde farklılık var mıdır? Varsa nelerdir?

4-Sporcularda doğal besinlerle iyi bir beslenme uygulandığında vitamin-mineral ilavesine ve performansı artırdığı söylenen ergojenik maddelere ihtiyaç duyarlar mı?

Beslenme

sporcunun performansını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir!!!

Sporda, Sporcuya Başarıyı Getiren Etmenler Nelerdir?

Sporcuların müsabaka sırasındaki başarısı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar;

Genetik Uygunluk,

Beslenme (organizmaya uygun yakıtı seçmek)

Yetenek

Düzenli Antrenman,

Yarışmaya yönelik,

Fiziksel fitnese yönelik,

Egzersizin süresi ve şiddeti,

Sporcunun bireysel özellikleri ( kaç yıldır spor yaptığı, psikolojik yapısı v.b.),

Fizyolojik durum,

Vücut ağırlığı, komposizyonu ve esnekliği,

Kas gücü ve dayanıklığı,

Çevresel faktörler ( sıcaklık, nem vb.)

FUTBOLCUNUN PERFORMANSI İÇİN BESLENME

Beslenme

Büyüme ve gelişmenin sağlanması, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu