Fosfataz Deneyi

  1. Yöntemin Prensibi

  2. I. Yöntem

   02.01. Kullanılan Kimyasallar

   02.02. Deneyin Yapılışı

  1. Yöntem II

   03.01. Kullanılan Kimyasallar

   03.02. Deneyin Yapılışı

01. Yöntemin Prensibi

Yöntem, sütün iyi bir şekilde pastörize edilip edilmediğini veya pastörüze süte çiğ süt katılıp katılmadığının kontrolu amaçlıdır.

Aynı numuneden alınan farklı örneklere, farklı sıcaklıkta lactognost tabletleri veya buffer eriyiği katılarak belirli sıcaklıklarda inkübasyon sağlandıktan sonra meydana gelecek renk değişimi incelenir.

02.  Yöntem I

02.01. Kullanılan Kimyasallar

Buffer Eriyiği: 3,5 g saf Na2CO3 ile 1.5 g NaHCO3 bir miktar saf su içerisinde çözülerek son hacim 1 lt’ye tamamlanır.

Buffer substrat eriyiği: 0.15 g disodyum p-nitrofenilfosfat tarılarak son hacim 100 mL olacak şekilde buffer eriyiği içerisinde çözdürülür.

02.02. Deneyin Yapılışı

Bir tüpün içerisine 5 mL buffer substrat çözeltisi koyulur. Üzerine 1 mL süt örneği ilave edilerek karıştırılır. 37–38ºC’lik su banyosuna yerleştirilir. 2 saat boyunca karıştırılarak bekletirlir. Bu süre sonunda fosfataz enzimi varsa sarı renkli olan p-nitrofenol serbest hale geçerek açığa çıkar.

  1. Yöntem II

03.01. Kullanılan Kimyasallar

Lactognost tablet

03.02. Deneyin Yapılışı

İki farklı tüpe (A ve B tüpleri) 1’er mL’lik süt örneğinden koyulur. B tüpü 80ºC’ye kadar ısıtılır. A tüpüne 1 adet, B tüpüne ise 2 adet lactognost tableti koyularak karıştırılır. 37 ºC’de 1 saat inkübe edilir. A ve B tüplerine 3‘ er tane daha lactognost tableti ilave edilir ve karıştırılır.

Eğer sütte fosfataz enzimi varsa A tüpü 2–3 dakika içerisinde koyu mavi renge dönüşecektir. B tüpü ise sürekli gri renkli kalmalıdır.

Fosfataz enziminin bulunması demek sütün yeterince pastörize edilmediğini veya pastörize süte çiğ süt katıldığını gösterir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu