Food Wastes ( İsmail DEMİR )

ABSTRACT

The food wastes was investigated in this project by literature survey according to recycling purposes and envirenmental effect of them with regard to organic matter loads. The food wasted can be recycled to produce energy by conversion of heat which is generated by gases (methane, hydrogen, …etc.), to recover chemicals from organic compounds which the food waste contains, to obtain fertilizer, ethanol to enhance the petrolium, feed according to high protein content and enzyme production by using glycose as carbon source. The environmental effects are so high according to organic matters which contain naturally. And they can be removed by composting operations.

ÖZET

Bu projede gıda artıklarının geri dönüşümü ve gıda artıklarının organik madde içeriklerinden dolayı çevreye etkileri araştırılmıştır. Gıda artıklarının geri dönüşümü gıda artıklarının ürettiği gazların (metan, hidrojen, …) kullanılarak ısıya dönüştürülmesiyle enerji üretilebilir, gıda artıklarının içerdikleri organik maddelerden kimyasallar üretilebilir, gübre üretiminde kullanılabilir, etanol üretilebilir ve üretilen etanol benzinle karıştırılarak benzin zenginleştirilebilir (verimliliği arttırır), yüksek oranda protein içeren gıda artıkları yem olarak kullanılabilir, gıda artıklarındaki glikoz karbon kaynağı olarak kullanılıp enzim üretiminde kullanılabilir. Gıda artıklarının doğal olarak içerdikleri organik maddeler çevreyi ciddi bir şekilde kirletir ve gıda artıklarından organik maddeler kompostlama yöntemleriyle ayrıştırılabilir.

 

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu