Fındık Ezmesi Analizleri

FINDIK EZMESİ ANALİZİ
1. Fındık Ezmesinde Yapılan Kimyasal Analizler
1.1. Rutubet Analizi
1.1.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar malzemeleri
– Etüv, 130 °C’ye ayarlanabilen
– Cam kurutma kabı
– Desikatör
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.1.2. Tayin
Daha önce 130 °C’de tutulan kapların darası alınır ve içlerine 3-5 g numune tartılır. Kaplar tekrar 130 °C’de 6 saat süreyle kurutulur, soğutulur ve tartılarak rutubet miktarı belirlenir.

1.1.3. Hesaplama
Rutubet miktarı yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

%R=((m2-m1)/m1)x100

R: Rutubet miktarı
m1: Numune miktarı, g
m2: Etüvden çıkan numunenin darası, g

1.2. Kül Analizi
1.2.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar malzemeleri
– Etüv, 550 °C’ye ayarlanabilen
– Desikatör
– Isıtma Ocağı
– Porselen kroze, 50-100 ml’lik
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.2.2. Tayin
550 °C’lik etüvde 4 saat bekletilip,soğutulup darası alınan krozelere 3-5 g numune tartılır. Krozeler ısıtma ocağına konarak ön yakma işlemi uygulanır. Bu işlemden sonra krozeler 550 °C’lik etüve konulur ve 6 saat bekletildikten sonra soğutulur ve darası alınır.

1.2.3. Hesaplama
Fındık ezmesindeki kül miktarı yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

%K=m1x(100/m2)

K: Kül miktarı
m1: Numune miktarı, g
m2: Kalıntı miktarı, g

1.3. Şeker Miktarı Analizi
1.3.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar cihaz ve malzemeleri
– Cam balon, 250 ve 100 ml’lik
– Erlen, 200 ml’lik
– Kaba süzgeç kağıdı
– Su banyosu, 65 ’ye ayarlanabilen
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.3.2. Reaktifler
– Sodyum hidroksit çözeltisi, 6 N
– Hidroklorik asit çözeltisi, %37’lik
– Carrez 1 çözeltisi
– Carrez 2 çözeltisi
– Fehling A çözeltisi
– Fehling B çözeltisi
– Fenolfitalein indikatör çözeltisi
– Metilen mavisi indikatörü

1.3.3. Tayin
2 g numune 250 ml’lik balona tartılır, üzerine 100 ml saf su, 1’er ml carrez 1 ve carrez 2 eklenir ve 250 ml’ye kadar saf su ile tamamlanır. Çözelti kaba süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 50’şer ml 100 ml’lik iki ayrı balona aktarılır. Bunlardan biri invert şeker diğeri de sakaroz miktarı tayini için kullanılacaktır. İnvert şeker için hazırlanan ve 50 ml süzüntü içeren balon saf su ile 100 ml’ye tamamlanıp bürete koyulur. Sakaroz için hazırlanan ve 50 ml süzüntü içeren balona ise 5 ml %37’lik hidroklorik asit çözeltisi eklenir ve su banyosunda sıcaklığı 65 olana kadar ısıtılır ve 5 dakika bekletilir. Ardından hızla suyun altında soğutulur. Çözeltiye birkaç damla fenol fitalein ekleyip 6 N sodyum hidroksit ile çözelti nötrlenir ve 100 ml’ye tamamlanıp bürete koyulur. Ayrı bir yerde 200 ml’lik iki ayrı erlene 5 ml Fehling A, 5 ml Fehling B, 10 ml saf su ve 5 ml büretteki deney çözeltisi eklenir ve kaynatılır. Kaynamadan 2 dakika sonra metilen mavisi ekleyip büretteki deney çözeltisiyle iki titrasyon yapılır.

1.3.4. Sonuç
Titrasyonların sonuçlarına göre invert şeker ve sakaroz miktarı belirlenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu