Etlerin Teftiş Talimatı

KESİM ÖNCESİ (ANTE MORTEM)  SAĞLIK MUAYENESİ

Madde  1- Hayvanlar mezbahalara ve kombinalara, Veteriner  Sağlık Raporu veya Menşe  Şahadetnamesi  ve Büyükbaş hayvan kimlik kartı ile getirilmelidir . Raporsuz veya   Menşe  Şahadetnamesiz  ve  Büyükbaş hayvan  kimlik  kartsız  hayvanların  kesimleri  yapılmaz. Bu  hayvanlar  hakkındaki  karar,  3285  Sayılı  Hayvan Sağlığı  ve  Zabıtası   Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır .   Madde 2- Canlı hayvanlar kesilmeden önce aşağıdaki  sıraya göre muayene ve kontrol edilir ve muayene kartı tutularak gözlemler rapor edilir .

a) Hayvan  sahibinin adı ve  soyadı

b)  Sürüdeki hayvan  sayısı ve mezbahaya geliş zamanı

c) Hayvanın nev ’i ve cinsi

d) Antemortem muayenenin tarih ve  saati

e) Besi durumu

f) Yaş ve gebelik kontrolünün yapılması

g) Hayvanın durumu, davranışları, çevresine karşı ilgisi ve hareketlerinin araştırılması

h) Vücut  muayenesinde;  deri,  sindirim,  solunum  ve  tenasül  organları  ile  ağız  bölgesi,  ayak  ve  tırnakların  şap  hastalığı  yönünden  muayene  edilmesi,gerektiğinde   termometre tatbik edilmesi.

ı)  Sığırda  sığır  vebası,  anthrax  (Şarbon),  yanıkara, tüberküloz,  şap  hastalığı,  Bovine  Spongiform Encephalopathi  (BSE),  kuduz  ve  ateşli  hastalıklar, danalarda  ayrıca   dizanteri, koyun ve keçilerde; uyuz, şarbon, kuduz, kanatlılarda; new castle, kolera, tifo, difteri ve tüberküloz, avian influenza ve ornithosis hastalıklarının aranması.

i) Kesime izni verilmiyorsa nedeninin belirtilmesi.

j) Muayene veteriner hekiminin imzası bulunması gerekmektedir .   Madde 3- Ayakta muayenede  sağlıklı bulunan hayvanlar  geldikleri yol uzunluğuna  göre 9-24 saat dinlendirildikten  sonra kesilmesine izin  verilir . Kesimin 24  saatten fazla   geciktiği  durumlarda  2.  kez muayene  yapılır .  Hastalık  tespit  edilen  hayvanlar hakkında,  hastalığın  nev ’ine  göre  3285  Sayılı  Kanun ve  Yönetmelik  Hükümlerine  göre   hareket edilir .


Kaynak

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu