Etin Eldesi ve Değerlendirilmesi ( Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN )

1. Bölüm: Etin Eldesi ve Değerlendirmesi

Et gerek besin değeri gerekse özel tat ve kokusu ile insan beslenmesinde önemli bir gıda maddesidir. Yüksek değerli aminoasit içeriği ile hayvansal proteinlerin gereksinimini karşılar.
Dengeli beslenme!!!
Vücudun yapıtaşları olan protein, karbonhidrat, yağ mineral maddeler ve vitaminlerin gerek duyulduğu kadar tüketilmesi demektir. Ergin bir kişinin günde 70 g kadar protein tüketmesi ve bunun en az yarısının hayvansal kökenli olması gerekiyor. Hayvansal proteinlerde bulunan amino asitlerin bazıları elzem
aminoasitler olarak adlandırılıyor.
I. Et Üretimi
Hayvancılık, yapıldığı ülkenin veya bölgenin ekonomik koşullarına göre yön almaktadır. Dolayısıyla üretim biçimini ve yönünü belirleyen faktörler,yem kaynakları ve et ürünlerine duyulan taleptir. Besicilikte kullanılan yemin kalitesi ürünü doğrudan etkilediğinden, et üretimi süt üretimine göre pahalıdır.
Et üretimini etkileyen diğer önemli bir faktör de hayvanınbüyüme hızıdır. Her organizmada olduğu gibi hayvanlarda da doğumdan sonragelişme, olgunlaşma ve yaşlanma evrelerini gözlemliyoruz. Gelişme, zigotun oluşmasından başlayarak hücre çoğalması yolu ile büyümenin tamamlanmasına kadar devam eder. Hayvanlarda büyüme hızı önce çok hızlı, daha sonra düz bir gelişme ve belli bir
yaştan sonra ağırlık artışında gerileme görülür. Büyüme hızını etkileyen faktörler kalıtsal yapı, ırk, cinsiyet ve çevre koşullarıdır.
Irk; besi performansı üstün, yemden yararlanma oranı yüksek olan ırklar kullanılarak et üretimini arttırmak mümkündür.
Cinsiyet;Genç erkeklerin et kalitesi daha yüksek. Yaşlı ineklerde kalite yaşlı boğalara göre daha iyidir. Erkek hayvanlar dişilere göre daha fazla günlük canlı ağırlık artışı gösterir.
Kalıtsal yapı;Aynı ırk ve cinsiyet içerisinde kalıtsal yapı farklılık gösterebilir. Bireysel hormonal yapıdaki farklar besi performansını etkilemektedir

Kaynak: https://cms.inonu.edu.tr/tr/murat.yilmaztekin

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu