Et Ürünlerinde Kullanılan Bazı Baharatların Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi ( Belgin ARIN )

1. GİRİŞ

2. LİTERATÜR ÖZETİ

2.1 Et Ürünleri ve Bozulma

2.2 Baharatlar ve Et ürünlerinde Kullanımı

2.3 Baharatların Ekstraksiyonu

2.4 Baharatların Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri

2.4.1 Baharatların antimikrobiyal etkileri

2.4.2 Baharatların antioksidan etkileri

2.5 Baharatların Sterilizasyonu

2.5.1 Etilen oksit gazı metodu

2.5.2 Buhar sterilizasyonu

2.5.3 Işınlama

3. MATERYAL VE METOT

3.1 Materyal

3.2 Metotlar

3.2.1 Kıyma baharat örneklerinin hazırlanması

3.2.2 Süperkriritk akışkan ekstraksiyonu

3.2.3 Toplam aerobik mezofilik bakteri analizi

3.2.4 TBARS analizi

3.2.5 Baharat ekstraklarının antimikrobiyal aktivite tayini

3.2.6 Baharat ekstraklarının antioksidan aktivite tayini

3.2.7 İstatistiksel analizler

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1 Baharatların Kıymadaki Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi

4.1.1 Toplam aerobik mezofilik bakteriler

4.1.2 Yağ oksidasyonu

4.2 Işınlamanın Baharatların Kıymadaki Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

4.2.1 Toplam aerobik mezofilik bakteriler

4.2.2 Yağ oksidasyonu

4.3 Işınlamanın Baharat Ekstraktlarının Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

4.3.1 Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları

4.3.2 Antioksidan Aktivite Sonuçları

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EKLER

ÖZGEÇMİŞ


Kaynak: https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/2235/1/9469.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu