Eş Merkezli Isı Değiştirici

1.0 ÖZET

2.0 DENEY HAKKINDA

3.0 VERİLER

4.0 HESAPLAMALAR

4.1 Sıcak ve soğuk su için ısı transfer hızı ve ısı kaybı

4.2 Isı değiştiricinin verimliliği

4.3 Ortalama logaritmik sıcaklık farkı

4.4 Deneysel toplu ısı transfer katsayısı

4.5 Teorik toplu ısı transfer katsayısı

4.6 Sıcaklık profilleri

5.0 TARTIŞMA

6.0 YORUM

7.0 ÖNERİLER

8.0 KISALTMALAR

9.0 REFERANSLAR

1.0 ÖZET :

Yapılan deney merkezi aynı, çapları farklı olan iki borunun birbiri içine konularak iç kısmından sıcak akışkanın; dış kısmından soğuk akışkanın geçirilerek sıcak akışkanın soğuk akışkanı ısıtması prensibine dayanır.

Bu prensibe dayanarak deneyin yapılmasında amaç :

1. Paralel akım koşullarında çalışan eş merkezli ( çift borulu ) ısı değiştiricinin çalışma prensibinin gösteril

2. Karşıt akım koşullarında çalışan eş merkezli ısı değiştiricinin çalışma prensiblerinin gösterilmesi,

3. sıcak su değişiminin eş merkezli ısı değiştirici performansına etkisinin gösterilmesi,

4. Akış hızındaki değişikliklerin karşıt akım prensibine göre çalışan eş merkezli ısı değiştirici performansına etkisinin gözlenmesi olarak sıralanabilir.

Sistemde ısıl verimlilik; giren sıcak ve soğuk suyun sıcaklıklarına, akış debilerine ve akış yönüne göre değişmektedir. Sistem akış yönüne göre iki şekilde çalışabilmektedir. Birincisi paralel akımdır ki; sıcak su ve soğuk su aynı yönden verilir yani giren soğuk akışkan en soğuk halindeyken ısıtmada kullanılan sıcak akışkanın en sıcak haliyle karşılaşır. İkincisi ise karşıt akımdır. Bunda ise bir uçtan sıcak akışkan verilirken diğer uçtan soğuk akışkan verilir. Bu değişkenlerin sisteme etkileri incelenmektedir.

Eş merkezli ısı değiştiriciler genellikle çok düşük sıcaklık farkları için kullanılmaktadır. Çünkü ısıl etkinliği çok iyi olan bir sistem değildir. Bu nedenle yüksek sıcaklık farkları için kullanıldığı zaman çok alan kaplar. Böyle durumlar için yerine kullanılabilecek başka sistemler bulunmaktadır.

9.0 REFERANSLAR :

1 ) Geankoplis, C.J. 1993 ; ‘ Transport Processes and Unıt Operations ‘ . 3nd Edition, Prentice Hall International Editions , New Jersey.

2 ) Bennett, C.O. , Myers, U.E.,1988. ‘ Momentum, Heat and Mass Transfer ‘, Third edition , McGraw Hill Int. Editions, Singapore.

3 ) Toledo, D.T.,1991. ‘ Fundementals of Food Process Engineering ‘. 2nd editions, Van Nostrand Reinhold, New York

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu