Enzimlerin Genel Özellikleri ( Dr. G. Eskandari )

Enzimlerin Genel Özellikleri Dr. G. Eskandari

Amaç

Öğrenim hedefleri
Dönem I öğrencileri bu dersin sonunda
Enzimin biyolojik sistemlerde nasıl bir işlevi olduğunu tanımlayabilecek,
Enzim yapısını tanımlayabilecek,
Enzim substrat birleşmesinin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek,
Enzim sınıflamasını sayabilecek,
Hangi sınıf enzimin hangi tip reaksiyonu gerçekleştirdiğini açıklayabilecek,
Enzim isimlendirmesinin nasıl yapıldığının farkında olabilecektir.

Yaşam için iki temel koşul var

Enzimler
Biyolojik reaksiyonları katalizler ve hızlandırır
Hemen hepsi protein yapısında
Substratlarına spesifikler
Aktif bölgeleri var
Metabolik yolları düzenleyerek kontrol ederler
Reaksiyon sonunda değişmezler

Enzimler biyolojik reaksiyonları katalizler ve hızlandırırlar
Enzimler protein yapıda
Substrat spesifikliği
Enzim-Substrat bağlanması
Metabolik yolların düzenlenmesinde kontrol edilirler
Bazı enzimler kofaktörlere gereksinim duyar
Kofaktörler
Metal iyonu kofaktörler
Koenzimler
Enzimlerde Sınıflama ve İsimlendirme
Klasik isimlendirme
Oxidoredüktazlar
Transferazlar
Ligazlar

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu