Enzimler ( Dr. Gökhan DURMAZ )

Enzimlerin hemen hemen tamamı protein yapısındadır n4000’den fazla biyokimyasal reaksiyonu katalizleyerek 8 hızlandırırlar (10 – 1020). Aktivasyon enerjisi enzimler bir kimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek etki gösterirler http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/animations/animations.htm Aktif bölge n Hem bağlanma hem de katalitik etki burada gerçekleşir

Koenzim, kofaktör, prostetik grup n Enzimin aktivite göstermesi için protein dışı bir gruba ihtiyaç olabilir n Bunlar organikse koenzim, inorganikse kofaktör denilir, n Eğer koenzim enzime kovalent olarak bağlıysa buna prostetik grup denilir. n Kofaktör gerektiren ancak buna bağlı olmayan enzime apoenzim denir. n Kofaktörü ile birlikte olan enzime haloenzim denilir. Enzimler geri dönüşümlüdür, spesifiktir, yeniden kullanılabilir ve denatüre olabilir. n http://www.learnerstv.com/animation/biol ogy/Enzymeactivity.swf Enzimlerin isimlendirilmesi n Genellikle enzimin ismi etkilediği substratın sonuna –az ekinin getirilmesiyle elde edilir. n Mesela: Laktoz ® Laktaz n Resmi isimlendirmede ise öncelikle enzimin dahil olduğu grubun belirlenmesi gerekmektedir.

Oksidoredüktazlar n Elektron alışverişini katalizlerler – – n A + B → A + B şeklindeki reaksiyonları katalizler + n P + gliseraldehit-3-fosfat + NAD → NADH + i + H + 1,3-bisfosfogliserat Transferazlar n Moleküller arası fonksiyonel grup transferini sağlarlar n A–X + B → A + B–X Hidrolazlar n Bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen enzimlerdir n A–B + H O → A–OH + B–H 2

Liyazlar n Hidroliz ve yükseltgenme dışındaki yollarla moleküldeki bağları kıran enzimlerdir n ATP → cAMP + PP i n Diğer enzimlerden farklı olarak liyazlar, reaksiyonun bir yönü için bir substrat, ama ters yönü için iki substrat kullanırlar. İzomerazlar n Molekülü izomerine çeviren enzimlerdir n A → B Ligazlar n İki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur. n Ab + C → A–C + b veya n Ab + cD → A–D + b + c

Enzim substrat uyumu n Anahtar&kilit modeli : Enzim ve substratın uzaydaki konformasyonu birbirine uyacak şekildedir n İndüklenmiş uyum modeli: enzim substratı ile buluşunca uygun konformasyonu kazanır n http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/04 70003790/animations/enzyme_binding/enzy me_binding.htm Enzimlerin denatürasyonu n Denatüre olan enzim doğal halinden uzaklaşır n Bu durumda aktivite gösteremez n Denatürasyonun geri dönüşümüne renatürasyon denir n Sıcaklık, pH, organik solventler vs. denatürasyona sebep olabilir Enzim kinetiği ve inhibisyonu n http://www.wiley.com/college/pratt/04713938 78/student/exercises/index.html

Enzim aktivatörleri n Bazı faktörler ise enzimin substrata olan affinitesini artırırlar Active Site Activator X Binding Substrate Site


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı / Ad Blocker Detected

Reklam engelleyici uygulamanızı kapattıktan sonra tekrar bekleriz / We wait again after you close your ad blocker app.