Enzimler ( Dr. Gökhan DURMAZ )

Enzimlerin hemen hemen tamamı protein yapısındadır n4000’den fazla biyokimyasal reaksiyonu katalizleyerek 8 hızlandırırlar (10 – 1020). Aktivasyon enerjisi enzimler bir kimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek etki gösterirler http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/animations/animations.htm Aktif bölge n Hem bağlanma hem de katalitik etki burada gerçekleşir

Koenzim, kofaktör, prostetik grup Enzimin aktivite göstermesi için protein dışı bir gruba ihtiyaç olabilir n Bunlar organikse koenzim, inorganikse kofaktör denilir, Eğer koenzim enzime kovalent olarak bağlıysa buna prostetik grup denilir. Kofaktör gerektiren ancak buna bağlı olmayan enzime apoenzim denir. Kofaktörü ile birlikte olan enzime haloenzim denilir. Enzimler geri dönüşümlüdür, spesifiktir, yeniden kullanılabilir ve denatüre olabilir. n http://www.learnerstv.com/animation/biol ogy/Enzymeactivity.swf Enzimlerin isimlendirilmesi n Genellikle enzimin ismi etkilediği substratın sonuna –az ekinin getirilmesiyle elde edilir. n Mesela: Laktoz ® Laktaz n Resmi isimlendirmede ise öncelikle enzimin dahil olduğu grubun belirlenmesi gerekmektedir.

Oksidoredüktazlar n Elektron alışverişini katalizlerler – – n A + B → A + B şeklindeki reaksiyonları katalizler + n P + gliseraldehit-3-fosfat + NAD → NADH + i + H + 1,3-bisfosfogliserat Transferazlar n Moleküller arası fonksiyonel grup transferini sağlarlar n A–X + B → A + B–X Hidrolazlar n Bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen enzimlerdir n A–B + H O → A–OH + B–H 2

Liyazlar n Hidroliz ve yükseltgenme dışındaki yollarla moleküldeki bağları kıran enzimlerdir n ATP → cAMP + PP i n Diğer enzimlerden farklı olarak liyazlar, reaksiyonun bir yönü için bir substrat, ama ters yönü için iki substrat kullanırlar. İzomerazlar n Molekülü izomerine çeviren enzimlerdir n A → B Ligazlar n İki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur. n Ab + C → A–C + b veya n Ab + cD → A–D + b + c

Enzim substrat uyumu n Anahtar&kilit modeli : Enzim ve substratın uzaydaki konformasyonu birbirine uyacak şekildedir n İndüklenmiş uyum modeli: enzim substratı ile buluşunca uygun konformasyonu kazanır n http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/04 70003790/animations/enzyme_binding/enzy me_binding.htm Enzimlerin denatürasyonu n Denatüre olan enzim doğal halinden uzaklaşır n Bu durumda aktivite gösteremez n Denatürasyonun geri dönüşümüne renatürasyon denir n Sıcaklık, pH, organik solventler vs. denatürasyona sebep olabilir Enzim kinetiği ve inhibisyonu n http://www.wiley.com/college/pratt/04713938 78/student/exercises/index.html

Enzim aktivatörleri n Bazı faktörler ise enzimin substrata olan affinitesini artırırlar Active Site Activator X Binding Substrate Site

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu