Entropi ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

 

ENTROPİ
ENTROPİNİN ARTIŞI İLKESİ
Entropi Üzerine Bazı Yorumlar
SAF MADDELERİN ENTROPİ DEĞİŞİMİ
İZANTROPİK HAL DEĞİŞİMLERİ
ENTROPİ İÇEREN ÖZELİK DİYAGRAMLARI
ENTROPİ NEDİR?
T ds BAĞINTILARI
SIVI VE KATILARIN ENTROPİ DEĞİŞİMİ
MÜKEMMEL GAZLARIN ENTROPİ DEĞİŞİMİ
Sabit Özgül Isılar (Yaklaşık Çözüm)
Değişken Özgül Isılar (Tam Çözüm)
Mükemmel Gazların İzantropik Hal Değişimleri
TERSİNİR SÜREKLİ AKIŞ İŞİ
KOMPRESÖR İŞİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ
Ara Soğutmalı Kademeli Sıkıştırma
SÜREKLİ AKIŞLI DÜZENEKLERİN İZANTROPİK VERİMLERİ
Kompresörler ve Pompaların İzantropik Verimleri
Lülelerin İzantropik Verimi
ENTROPİ DENGESİ
Entropi Geçişinin Mekanizmaları, Sin ve Sout
Entropi Üretimi, Süretim
Kapalı Sistemler
Kontrol Hacimleri
Isı Geçişi ile Birlikte Gerçekleşen Entropi Üretimi

Bir cevap yazın