Enterokoklar Genel Bilgiler

1984 yılı öncesinde, Streptococcus cinsi içinde yer alan ve Lancefield serolojik D grubu kokların bazılarından oluşan bu cins, fekal streptokok grubunu ifade etmekteydi. Str. faecalis ve Streptococus faecium türleri ile birlikte Str. faecalis subsp. liquefaciens, Str. faecalis subsp. zymogenes ve Str. faecium subsp. casseliflavus alt türlerini de içermekte olan bu grup, 1984 yılında Schleifer ve Kilpper-Balnz tarafından Enterococcus cinsi olarak ayrılmıştır.

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology adlı kitapta Str. faecalis, Str. faecium, Str. avium ve Str. gallinarum türlerine yer verilmiş ve enterokokların cins isminin Enterococcus olarak önerildiğine değinilmiştir. 1984 ‘den sonra yapılan çalışmalarla Str. faecalis ve Str. faecium ‘un isimleri E. faecalis ve E. faecium şeklinde değiştirilerek Enterococcus cinsi adı altında toplanmışlardır. Yeni literatürlerde Enterococcus cinsi altında toplanan tür sayısı 16 olup bunlar; E. avium, E. casseliflavus, E. cecorum, E. dispar, E. durans, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. hirae, E. malodoratus E. mundtii, E. pseudoavium, E. raffinosus, E. saccharolyticus, E. seriolicida, ve E. solitarius ‘dur.

Enterokoklar hemen her zaman, her yerde bulunabilen mikroorganizmalardır. Süt ürünlerinde ve diğer gıdalarda da yüksek oranlarda bulunabilen bu bakterilerin, bakteriyosin üretimi, probiyotik karakteri, süt endüstrisinde kullanılabilirlikleri gibi önemli biyoteknolojik özellikleri olduğu halde, onların gıda kaynaklı patojenler olarak görülüp görülmeyeceği üzerine fikir birliği yoktur. Ancak son yayınlar E. faecalis ‘in ve diğer laktik asit Bakterilerinden bazı türlerinin klinik enfeksiyonlara, özellikle de endokartitis oluşumuna katıldıkları belirtilmektedir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu